Συντάξεις κατ΄εκτίμηση

Του Θεόδωρου Ξούλου. Οικονομολόγου

 

Στην ειδική εκδήλωση που έγινε από το υπουργείο εργασίας για την εκκαθάριση των εκκρεμών κύριων συντάξεων λησμονήθηκε εντέχνως να αποσαφηνιστεί ότι η πλειοψηφία των συντάξεων αυτών έχει εκδοθεί μέσου του θεσμού των fasttrackαπονομών (συντάξειςκατ΄εκτίμηση).

Το κύριο ζητούμενο για τις fasttrack συντάξεις δεν είναι το πόσο γρήγορα θα απονεμηθεί μια σύνταξη, άλλα το πόσο γρήγορα θα εκκαθαριστεί – διορθωθεί από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ προκειμένου να υπάρχει η ορθή απονομή της σύνταξης, σύμφωνα με όλα τα ασφαλιστικά δεδομένα που διαθέτει ο συνταξιούχος. Έως σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό των συντάξεων που εκδίδεται με αυτόν τον τρόπο έχει σοβαρές ελλείψεις και λάθη. Συνεπώς είναι απαραίτητη η επανεξέτασή τους από τις υπηρεσίες, δεδομένου ότι δεν υπολογίσθηκαν με το σύνολο του χρόνου ασφάλισης (πραγματικού και πλασματικού) που διαθέτει και επιθυμεί ο συνταξιούχος.Οι καθοριστικές παρεμβάσεις για την βελτίωση του προβλήματος των εκκρεμών συντάξεων που έπρεπε και πρέπει να γίνουν δεν είναι ούτε η fasttrack διαδικασία απονομής, ούτε η αγορά νέου εξοπλισμού αλλά η πλήρη ηλεκτρονική αποτύπωση του ασφαλιστικού χρόνου των ασφαλισμένων, η θέσπιση απλών και σαφών κανονισμών ασφάλισης και η στελέχωση με νέο προσωπικό που διαθέτει επιστημονική επάρκεια ώστε να συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή.

Επίσης σύμφωνα με το μίνι ασφαλιστικό που έχει κατατεθεί στην βουλή και συγκεκριμένα στο άρθρο 18 αναφέρει ότι για τον υπολογισμό της αύξησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό που περιλαμβάνονται στην Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού.Με βάση αυτές τις προβλέψεις θα καταρτιστεί η επίμαχη υπουργική απόφαση, η οποία θα ορίζει και το ποσοστό αύξησης των συντάξεων. Η εν λόγω υπουργική απόφαση θα εκδοθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2022, ώστε να επισπευθεί η διαδικασία πληρωμής των ποσών.  Ενώοι αποκλείσεις που θα προκύψουν και θα οριστικοποιηθούν όταν η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποιήσει τα επίσημα στοιχεία για τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ, θα καταβληθούν στο τέλος Ιανουαρίου του 2024. Συνεπώς μετά από 12 έτη οι συνταξιούχοι θα λάβουν αυξήσεις κατ΄ εκτίμηση.Κατά την άποψή μου μόνο από τον Μάρτη του 2023, όπου και θα γνωρίζουμε τον ρυθμό ανάπτυξης και το ύψος του πληθωρισμού, μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για το τελικό ποσοστό αύξησης των συντάξεων και μόνον έτσι θα μπορέσουν να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις.