Ψωρίαση: Συστηματική θεραπεία πετυχαίνει πλήρη κάθαρση του δέρματος

Νέα αποτελέσματα τριετίας ανακοινώθηκαν από την ανοιχτή μελέτη επέκτασης (OLE) BE BRIGHT η οποία αξιολογεί τη μακροχρόνια ασφάλεια, ανοχή και αποτελεσματικότητα της μπιμεκιζουμάμπη σε ενήλικες με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας, που ολοκλήρωσαν μία από τις τρεις κεντρικές μελέτες Φάσης 3.

Αυτά τα δεδομένα, σε συνδυασμό με μια ανάλυση της ασφάλειας στα τρία έτη σε συγκεντρωτικά δεδομένα των μελετών Φάσης 2 και Φάσης 3, παρουσιάστηκαν στο 31ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV) στο Μιλάνο της Ιταλίας (7-10 Σεπτεμβρίου). Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν συνολικά έντεκα περιλήψεις που περιέχουν δεδομένα σχετικά με την μπιμεκιζουμάμπη στην ψωρίαση.

Η μπιμεκιζουμάμπη είναι ο πρώτος εκλεκτικός αναστολέας των IL-17A και IL-17F που εγκρίθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες οι οποίοι είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται από τη μελέτη BE BRIGHT OLE έδειξαν ότι πάνω από οκτώ στους 10 ασθενείς που πέτυχαν πλήρη κάθαρση δέρματος (PASI 100) μετά από 16 εβδομάδες θεραπείας με μπιμεκιζουμάμπη, διατήρησαν την ανταπόκριση PASI 100 και τις εκβάσεις της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής για διάστημα τριών ετών με συνεχή δοσολογία συντήρησης. Επιπλέον, περίπου εννέα στους 10 ασθενείς που πέτυχαν απόλυτη βαθμολογία PASI (PASI ≤2) την εβδομάδα 16, διατήρησαν αυτή την ανταπόκριση για τρία έτη. Συγκεντρωτικά δεδομένα από την τριετή θεραπεία σε κλινικές δοκιμές Φάσης 2 και 3 έδειξαν ότι η μπιμεκιζουμάμπη ήταν γενικά καλά ανεκτή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, χωρίς να διαπιστωθούν σήματα ασφάλειας.

Η BE BRIGHT (NCT03598790) είναι μία εν εξελίξει, πολυκεντρική, ανοικτή μελέτη επέκτασης που αξιολογεί τη μακροχρόνια ασφάλεια, ανοχή και αποτελεσματικότητα της μπιμεκιζουμάμπης σε ενήλικες ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή, χρόνια ψωρίαση κατά πλάκας.iv Οι ασθενείς που ολοκλήρωσαν μία από τις τρεις μελέτες Φάσης 3 της μπιμεκιζουμάμπης, τις μελέτες BE READY, BE VIVID και BE SURE, ήταν κατάλληλοι για ένταξη στη μελέτη BE BRIGHT. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη μελέτη BE BRIGHT ανατρέξτε στο clinicaltrials.gov.

Οι μελέτες BE VIVID, BE READY και BE SURE αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της μπιμεκιζουμάμπης στη θεραπεία ενηλίκων με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας έναντι εικονικού φαρμάκου και ustekinumab, έναντι εικονικού φαρμάκου και έναντι adalimumab, αντίστοιχα.

Η μπιμεκιζουμάμπη είναι ένα εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα IgG1 το οποίο έχει σχεδιαστεί για να αναστέλλει εκλεκτικά τόσο την ιντερλευκίνη 17A (IL-17A) όσο και την ιντερλευκίνη 17F (IL-17F), δύο βασικές κυτταροκίνες που προωθούν τις φλεγμονώδεις διεργασίες.

ygeiamou.gr