Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντλεί άλλα 12 δισ. ευρώ για την ανάκαμψη της Ευρώπης

 

Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ομόλογα ύψους 12 δισ. ευρώ μέσω συναλλαγής δύο δόσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Next Generation EU.

Πρόκειται για τη δωδέκατη κοινοπρακτική συναλλαγή που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του NextGenerationEU και την έβδομη εντός του 2022. Η συναλλαγή αφορούσε ένα νέο πενταετές ομόλογο ύψους 7 δισ. ευρώ, το οποίο λήγει στις 4 Οκτωβρίου 2027, και ένα νέο 30ετές ομόλογο ύψους 5 δισ. ευρώ, το οποίο λήγει στις 4 Οκτωβρίου 2052. Παρά τη δύσκολη συγκυρία, η ζήτηση των επενδυτών παρέμεινε ισχυρή με συνολικές προσφορές ύψους άνω των 114 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η έκδοση να υπερκαλυφθεί πάνω από εννέα φορές.

Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης κ. Γιοχάνες Χαν δήλωσε σχετικά: «Το πρόγραμμα NextGenerationEU της Επιτροπής συνεχίζει να προσφέρει οφέλη στους δικαιούχους του και στα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα κεφάλαια που αντλήσαμε θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ανάκαμψη της Ευρώπης από την πανδημία, καθώς και την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, τις οποίες τόσο έχουμε ανάγκη». 

Με τη χτεσινή συναλλαγή, η Επιτροπή έχει εκδώσει συνολικά 73,75 δισ. ευρώ σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του NextGenerationEU το 2022, και 144,75 δισ. ευρώ από τον Ιούνιο του 2021 που ξεκίνησε το πρόγραμμα. Από το συνολικό αυτό ποσό, 23,75 δισ. ευρώ έχουν εκδοθεί από τον Ιούλιο του 2022 ως σήμερα, σύμφωνα με το σχέδιο χρηματοδότησης για την περίοδο Ιούλιος - Δεκέμβριος του 2022, το οποίο η Επιτροπή παρουσίασε στα τέλη Ιουνίου 2022. Χάρη στα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν, η Επιτροπή έχει εκταμιεύσει μέχρι στιγμής πάνω από 110 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και πάνω από 15 δισ. ευρώ για άλλα προγράμματα της ΕΕ που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του NextGenerationEU.

Διαβάστε επίσης