Στατιστικά στοιχεία για την ελληνική γεωργία

του Θανάση Πετρόπουλου, Προέδρου ΓΕΩΤΕΕ Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας


Μια πρώτη ανάγνωση των στατιστικών στοιχείων της Ελληνικής γεωργίας για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Η ΕΛΣΤΑΤ έδωσε στη δημοσιότητα τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής που διενήργησε κατά το 2021 και αφορούν τη γεωργία και κτηνοτροφία.
Η στατιστική πληροφορία είναι χρήσιμο εργαλείο ανάλυσης και σχεδιασμού της αγροτικής πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των στοιχείων που είχαν καταγράφει με έτος αναφοράς το 2009 με αυτά με έτος αναφοράς του 2020. Είναι η πρώτη ουσιαστική στατιστική αποτύπωση της δεκαετίας της κρίσης για την πρωτογενή παραγωγή.
Όσον αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν για τη χρονική περίοδο 2009-2020:
Η μείωση της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης κατά -19,7%
Η μείωση του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από 87.560 το 2009 σε 67.816 το 2020, μεταβολή της τάξης του -22,5%
Η θεαματική αύξηση της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης με θερμοκηπιακές καλλιέργειες από 6.640 στρέμματα το 2009, σε 11.562 στρέμματα το 2020, μεταβολή της τάξης + 135,2%, ενώ ο αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αυξήθηκε κατά +14%.
Όσον αφορά την κτηνοτροφία της περιοχής, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων σε όλες τις εκτροφές παρουσιάζει μείωση.
Αξιοπρόσεκτη είναι η αύξηση κατά +12,4% του αριθμού των βιολογικών εκτροφών ζώων, όταν οι εκμεταλλευσεις με βιολογικές καλλιέργειες παρουσιάζουν μείωση κατά +55,1%.
Θα ήταν σημαντική παράλειψη να μην αναφερθώ στη μελισσοκομία, που παρουσιάζει αύξηση +10% περίπου ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων και +8,4% ο αριθμός των κυψελών.
Για να μπορέσουν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τη χάραξη πολιτικών, απαραίτητα είναι και άλλα στοιχεία όπως ηλικία των αγροτών και κτηνοτρόφων, το μορφωτικό επίπεδο αυτών αλλά και ευρύτερα των κατοίκων της υπαίθρου και τα εισοδήματά που προκύπτουν από τη γεωργία - κτηνοτροφία ή από άλλες παράλληλες δραστηριότητες.

Διαβάστε επίσης