Τριμερής Σύνοδος Ελλάδας – Κύπρου - Αρμενίας για θέματα Αποδήμων στην Πάτρα

 
Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αρμενίας για θέματα Αποδήμων θα φιλοξε-νήσει η Πάτρα αύριο Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 μετά από πρωτοβουλία του Υφυ-πουργού Εξωτερικών Ανδρέα Κατσανιώτη. 
Στην τριμερή συνάντηση η Ελληνική πλευρά θα εκπροσωπηθεί από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Ανδρέα Κατσανιώτη, η Κυπριακή από τον Επίτροπο Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων, Φώτη Φωτίου, και η Αρμενική από τον Ύπατο Αρμοστή για Θέματα Αποδήμων, ZarehSinanyan. Μετά το πέρας της συνάντησης, θα υπογραφεί Μνη-μόνιο Συναντίληψης το οποίο θα εξειδικεύει τις περαιτέρω κοινές δράσεις ενώ θα ακολουθήσουν δηλώσεις προς τον Τύπο.
Η τριμερής θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδρίων του AchaiaClauss ενώ το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022
-        09:40 άφιξη αντιπροσωπειών 
-        09:45 – 10:15: Κατ’ ιδίαν συνάντηση επικεφαλής τριών αντιπροσω-πειών 
-        10:15 – 11:15: Διευρυμένες Συνομιλίες (σύνθεση 1+2)
-        11:15: Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης
-        11:15 – 11:45: Δηλώσεις στον Τύπο