Περί Καραμανδανείου ο λόγος

του Κωνσταντίνου Σβόλη*

Για τους κρίνοντες και κρινόμενους, για τους αγαπητούς  συναδέλφους και για όσους, ορθά, ανησυχούν για την τύχη του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων, απευθύνω τις κάτωθι σκέψεις:

Η νομοτελειακή πρόοδος της επιστήμης υποχρεώνει  όσους έχουν την πολιτική ευθύνη της χάραξης στρατηγικής της υγείας, να προβαίνουν σε σκέψεις και πράξεις ολιστικής αντιμετώπισης των παιδιατρικών νοσημάτων.

Αν θεωρήσουμε ότι, κτιριακά, το Καραμανδάνειο έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει και να φιλοξενήσει,  μελλοντικά, όλες τις σύγχρονες  ανάγκες υγείας (π.χ. παιδοκαρδιολογικά περιστατικά), τότε αδίκως συζητούμε.

Αν, όμως, δεν υφίσταται αυτή η δυνατότητα και  συζητούμε με γνώμονα, ένα Δημόσιο  Νοσοκομείο  να καλύπτει όλο το φάσμα των  παιδιατρικών αναγκών, τότε η προοπτική κατασκευής ενός νέου, αναβαθμισμένου, σύγχρονου Παιδιατρικού Νοσοκομείου, που να εξυπηρετεί  τα δύο  Νοσοκομεία της πόλης μας, και που θα  εφημερεύει καθημερινά, θα πρέπει να μας απασχολήσει.

Ουδείς ισχυρίσθηκε ότι θα πρέπει να σταματήσει τη λειτουργία του το Καραμανδάνειο, πριν λειτουργήσει ένα νέο Δημόσιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, αν αποδεχτούμε τη δεύτερη σκέψη.

Τα σενάρια περί ιδιωτικών παιδιατρικών κλινικών και περί ιδιωτικοποίησης της υγείας δεν χωρούν στη συζήτηση. Όσοι τα πιστεύουν, απλά δεν γνωρίζουν τα περί ιδιωτικής υγείας. Να θυμίσω ότι στην Πάτρα δεν καρποφόρησαν οι ιδιωτικές προσπάθειες να λειτουργήσει Καρδιοχειρουργική κλινική για  τα καρδιοχειρουργικά περιστατικά.

Να θυμίσω, επίσης, σε όσους κόπτονται περί δημόσιας υγείας, ότι τα απογευματινά ιατρεία που λειτουργούν στα Νοσοκομεία με δαπάνη των ασθενών, δεν καταργήθηκαν την περίοδο που την ευθύνη της υγείας την είχαν οι υποτιθέμενοι προοδευτικοί πολιτικοί.

Να συμφωνήσουμε ότι η πολιτεία οφείλει να καλύψει και να στελεχώσει με όλες τις απαιτούμενες ειδικότητες  το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο. Στη  χρηματοδότηση και στελέχωση του εθνικού συστήματος υγείας δεν φέρει κανείς αντίρρηση.

Ας είμαστε, όμως, ειλικρινείς. Σε θέματα υγείας δεν πρέπει να εμφιλοχωρεί ο λαϊκισμός.

 

*Ο Κωνσταντίνος Σβόλης είναι Ιατρός Καρδιολόγος, δημοτικός σύμβουλος της Παράταξης "Πάτρα Ενωμένη"

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης