Δύο χρόνια στασιμότητας

Θεοδωρόπουλος Ηλίας Λοτσάρης Κωνσταντίνος Μπαρδάκη Βασιλική*

Πέρασαν σχεδόν δύο χρόνια από την ανάληψη της Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου ΒΔ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας από τη δεύτερη και την τρίτη παράταξη που ανέδειξαν οι συνάδελφοιΟικονομολόγοι στις τελευταίες εκλογές. Η θεσμική εκτροπή του αποκλεισμού της πρώτης Παράταξης (Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων - ΔΗΚΙΟ) που αποκαλύπτει την πεμπτουσία των αρχών των δύο εν λόγω  παρατάξεων για περιφρόνηση του εκλογικού αποτελέσματος και έλλειψη σεβασμού στην ψήφο των συναδέλφων Οικονομολόγων, έχει αναδειχθεί έντονα στους κόλπους του Οικονομικού Επιμελητηρίου και στην τοπική κοινωνία.

 

Ωστόσο και επί του πρακτέου, οι αντιλήψεις, οι θέσεις και τα πεπραγμένα της νέας Διοίκησης έχουν επιβεβαιώσει τις προβλέψεις μας για οπισθοδρόμηση του περιφερειακού Οικονομικού Επιμελητηρίου. Αρκεί μόνο η  επικοινωνία με τους συναδέλφους Οικονομολόγους της ΒΔ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας για το αντιληφθεί κανείς αυτό.  Η νέα Διοίκηση πέρασε κάτω από τον πήχη και δεν αφουγκράστηκε τις ανάγκες των Μελών μας. Δυστυχώς, περιορίζεται στονχειρισμό των θεμάτων της καθημερινότητας (και αυτό χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία) χωρίς όραμα, χωρίς νέες ιδέες και κυρίως χωρίς ουσιαστική προσφορά στους συναδέλφους μας.

 

Εν μέσω πανδημίας, με τις ανάγκες των Μελών μας να έχουν αυξηθεί σημαντικά, η ανεπάρκεια της Διοίκησης καθιστά επιτακτική την ανάγκη για αλλαγές προκειμένου να αναπληρωθεί το χαμένος έδαφος και το Οικονομικό Επιμελητήριο να αναδειχθεί εκ νέου πρωταγωνιστικός Φορέας. Είναι αδήριτη  ανάγκη να στηριχθεί ο συνάδελφος Οικονομολόγος  (λογιστής-φοροτεχνικός, μελετητής-σύμβουλος-εσωτερικός ελεγκτής, μισθωτός του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα) με παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης της εργασιακής καθημερινότητας και της ενίσχυσης του εισοδήματός του.

 

Επιβάλλεται το περιφερειακό Οικονομικό Επιμελητήριο να συνεργάζεται με τους τοπικούς εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τους λοιπούς επίσημους Φορείς. Ωστόσο, χρειάζεται πρωτίστως να υπάρχει πρόγραμμα με σαφείς στρατηγικούς στόχους και προκαθορισμένη τακτική στην υλοποίηση τους. Μόνο με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων προς όφελος των συναδέλφων Οικονομολόγων και της τοπικής κοινωνίας. 

 

Η Διοίκηση που προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές δεν αντικατοπτρίζει το εκλογικό αποτέλεσμα και σίγουρα δεν αντιπροσωπεύει και δεν ικανοποιεί τους συναδέλφους Οικονομολόγους.  Τα Μέλη μας, χρειάζονται και απαιτούνικανή Διοίκηση. Η έλευση της πανδημίας πρέπει να χαρακτηρισθεί ως καταλύτης για ανάληψη δράσεων και  πρωτοβουλιών υπέρ των συναδέλφων Οικονομολόγων, καθώς και προγραμμάτων ενίσχυσης  του εθελοντισμού και της κοινωνικής συνοχής και σίγουρα όχι δικαιολογία για απραξία και στασιμότητα. Ας μην ψάχνουν κάποιοι το δάχτυλο για να κρυφτούν πίσω από αυτό..

 

*Θεοδωρόπουλος Ηλίας, Λοτσάρης Κωνσταντίνος Μπαρδάκη Βασιλική Εκλεγμένα Μέλη του Ο.Ε.Ε. 10ου Π.Τ ΒΔ Πελοποννήσου και Δ. Ελλάδας Δημοκρατική ΚίνησηΟικονομολόγων (ΔΗΚΙΟ)