Patras drone academy: Μια νέα πρόκληση ξεκινά για την Ακαδημία

Ανοιχτή, Ειδική και Πιστοποιημένη κατηγορία

Το  2018 ήταν ημερομηνία ορόσημο, καθώς ξεκίνησε η δημιουργία  του εκπαιδευτικού κέντρου patras drone academy με έδρα την Πάτρα. Το συγκεκριμένο κέντρο στελεχώθηκε με άρτια καταξιωμένους εκπαιδευτές τόσο στο κομμάτι των θεωρητικών όσο και των πτητικών μαθημάτων . Ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής  & ποιοτικής δουλειάς είναι το ποσοστό επιτυχίας στις σύμφωνες με την Ελληνική Νομοθεσία εξετάσεις πιστοποίησης να αγγίζει το 99%.

Τώρα ξεκινά μια νέα πρόκληση για την ακαδημία εξαιτίας της αλλαγής νομοθεσίας της ΕΕ και του EASA. Η εκπαιδευτική  ομάδα του patras drone academy είναι έτοιμη  για όσους αποφασίζουν να χρησιμοποιούν το Drone νόμιμα & πιστοποιημένα. Φροντίσαμε ως ακαδημία να σας παρέχουμε  αυτή τη δυνατότητα.

Οι κοινοί ευρωπαϊκοί κανόνες για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)  βασίζονται σε εκτίμηση του κινδύνου λειτουργίας και επιτυγχάνουν ισορροπία μεταξύ των υποχρεώσεων των κατασκευαστών και των χειριστών αεροσκαφών όσον αφορά την ασφάλεια, τον σεβασμό για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, το περιβάλλον, την προστασία από το θόρυβο και την ασφάλεια. Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν ότι οι χειριστές που χρησιμοποιούν drone, είτε για ψυχαγωγικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους, θα έχουν σαφή κατανόηση του τι επιτρέπεται ή όχι. Θα καλύπτουν κάθε τύπο λειτουργίας από εκείνους που δεν απαιτούν προηγούμενη άδεια, έως εκείνους που περιλαμβάνουν πιστοποιημένα αεροσκάφη και χειριστές, καθώς και  απαιτήσεις εκπαίδευσης απομακρυσμένου χειριστή.

Οι χειριστές θα είναι σε θέση να χειρίζονται τα drone τους απρόσκοπτα όταν ταξιδεύουν σε όλη την ΕΕ ή όταν αναπτύσσουν μια επιχείρηση που περιλαμβάνει drone σε όλη την Ευρώπη. Οι κοινοί κανόνες θα βοηθήσουν στην προώθηση των επενδύσεων και της καινοτομίας σε αυτόν τον υποσχόμενο τομέα. «Ο κανονισμός καλύπτει τους περισσότερους τύπους λειτουργίας και το επίπεδο κινδύνου τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω 3 κατηγοριών λειτουργιών: Ανοιχτή, Ειδική και Πιστοποιημένη κατηγορία: ΕΕ 2019/947 

«Ανοιχτή» Κατηγορία - αντιμετωπίζει τις λειτουργίες στην κατηγορία χαμηλότερου κινδύνου, όπου η ασφάλεια διασφαλίζεται από τον οperator που πληροί τις σχετικές απαιτήσεις για την προβλεπόμενη λειτουργία του. Αυτή η κατηγορία υποδιαιρείται σε τρεις επιπλέον υποκατηγορίες που ονομάζονται A1, A2 και A3. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι στην «Ανοιχτή» κατηγορία θεωρούνται τόσο χαμηλοί που δεν απαιτείται εξουσιοδότηση πριν από την έναρξη της πτήσης.

«Ειδική» κατηγορία - καλύπτει τις πιο επικίνδυνες επιχειρήσεις, όταν ο operator διασφαλίζει την ασφάλεια που λαμβάνει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εθνική αρχή πριν από την έναρξη της επιχείρησης; μετά τη διενέργεια αξιολόγησης κινδύνου για την ασφάλεια, η οποία θα καθορίσει τις απαραίτητες απαιτήσεις για ασφαλείς εργασίες.

«Πιστοποιημένη» κατηγορία - όταν ο κίνδυνος ασφάλειας είναι τόσο υψηλός που διασφαλίζεται η ασφάλεια μέσω της πιστοποίησης του operator και του drone, καθώς και με την αδειοδότηση των πιλότων drone.

Ανοιχτή κατηγορία: Τα καινοτόμα, λειτουργικά  και καλά δομημένα διαδικτυακά μαθήματα και ο προσωπικός σας εκπαιδευτής, σας εξηγεί τα πιο σημαντικά πράγματα σχετικά με την Αεροπορική Νομοθεσία, την Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, το SORA, την Ασφάλεια  πτήσεων UAS  και πολλά άλλα. Σας  καθοδηγεί  να κατανοήσετε  το  νέο  κανονισμό της ΕΕ για τα UAS. Σκοπός μας είναι  με το πέρας  των μαθημάτων να γνωρίζετε ακριβώς τι σας επιτρέπεται και τι όχι και την επιτυχία  σας στις εξ αποστάσεως εξετάσεις.

\Users\LENOVO L430_A\Pictures\ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟ\158633060_803537100235583_4681371572299912151_n.jpg

Με την ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων θα έχετε πλέον γνώση για:

Τη σωστή προετοιμασία του εαυτού σας και του drone σας για πτήση.
Τη σωστή κρίση για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που μπορεί να εμφανιστούν είτε στο έδαφος είτε στον αέρα.
Τη βεβαιότητα για μια ασφαλής πτήση, κατά πόσο δηλαδή μπορείτε με ασφάλεια να πετάξετε το Drone σας  συμβαδίζοντας με τους κανόνες της ΕΕ και του EASA.
Υπάρχουν 2 κατηγορίες η Α1-Α3 Ανοιχτή κατηγορία με μέγιστη μάζα απογείωσης από 0 έως 900gr και από 4 kg έως 25 kg και η Α2 από 900gr έως 4 kg. Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται από την πλατφόρμα της σχολής σε Ασύγχρονη εκπαίδευση με ηχογραφημένα video. 

\Users\LENOVO L430_A\Pictures\EASA ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ\ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α1Ᾱ3 & Α2.jpg

Στην πλατφόρμα υπάρχουν επίσης σε κάθε ενότητα και το βιβλίο σε pdf μορφή αλλά και τα ερωτηματολόγια. Στις 9 ενότητες θεωρητικών μαθημάτων για την Α1-Α3 υπάρχουν και 40 ερωτήσεις που θα πέσουν στις θεωρητικές εξετάσεις και για θεωρηθεί επιτυχία θα πρέπει να έχετε γράψει 30 σωστές και πάνω. 

\Users\LENOVO L430_A\Pictures\EASA ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ\Α1-Α3.PNG

Για την Α2 Ανοιχτή κατηγορία υπάρχουν 3 ενότητες θεωρητικών μαθημάτων και 30 ερωτήσεις που θα πέσουν στις θεωρητικές εξετάσεις και για θεωρηθεί επιτυχία θα πρέπει να έχετε απαντήσει στις 23 σωστές και πάνω θεωρητικές εξετάσεις, γράφετε όποτε θέλετε εσείς, από την πλατφόρμα της σχολής. Και απο το κινητό, tablet η p/c , όλα δουλεύουν. για την Α2 όμως θα πρέπει να ενημερωθεί η ΥΠΑ, ώστε να γίνει έλεγχος ταυτοπροσωπίας και θα γράψετε πάλι μέσω της πλατφόρμας.

Τέλος η πρακτική εξάσκηση & εξέταση . Θα πρέπει να γράψετε μια υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο του κατασκευαστή και έχετε κάνει μια πρακτική αυτοεκπαίδευση μαζί με τις βεβαιώσεις τις δικές μου και με 20 ευρώ παράβολο, γίνεστε κάτοχος πιστοποιημένης αδείας χειριστή κατα EASA. Αν εσείς όμως επιθυμείτε να κάνετε πτητικό μάθημα, γίνεται μεταξύ μας (προαιρετικό όμως δεν το επιβάλει η νομοθεσία).

\Users\LENOVO L430_A\Pictures\image-5.png

Διδάσκονται : Αρχές διδασκαλίας εκμάθησης χειρισμού ΣμηΕΑ συμπεριλαμβανομένων βασικών ελιγμών, ελιγμών επείγουσας ανάγκης, ελιγμών συντονισμού, επίδειξης των συνηθέστερων λαθών και επαναφοράς της ασφάλειας του ΣμηΕΑ.

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί διακρίνουν τα drones με βάση το ρίσκο που επιφέρει η δραστηριοποίησή τους και όχι μεταξύ ψυχαγωγικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Ειδική κατηγορία : Όταν λειτουργείτε στην ειδική κατηγορία και οι δραστηριότητες διεξάγονται εντός των ορίων ενός τυποποιημένου σεναρίου, χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο drone, υποβάλετε δήλωση συμμόρφωσης με το εν λόγω σενάριο στην ΥΠΑ και περιμένετε την επιβεβαίωση της παραλαβής και πληρότητας για να ξεκινήσετε τις πτήσεις σας. Για όλες τις άλλες πτητικές λειτουργίες της ειδικής κατηγορίας, απαιτείται άδεια πτητικής λειτουργίας (Operational Authorization) που εκδίδεται από την ΥΠΑ.

Διαφορετικά, υπάρχουν άλλα μέσα για να λάβετε άδεια πτητικής λειτουργίας στην ειδική κατηγορία, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που θέτει η επιχείρηση.

  1. Ο εκμεταλλευόμενος υποβάλει αίτηση πτητικής λειτουργίας συνοδευόμενη με τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου της προβλεπόμενης λειτουργίας, χρησιμοποιώντας μεθοδολογία για την εκτίμηση κινδύνου. Μια πιθανή μέθοδος είναι η ειδική εκτίμηση λειτουργικού κινδύνου SORA (Specific Operation Risk Assessment). Αυτή η μεθοδολογία βοηθά στον εντοπισμό του επιπέδου κινδύνου της λειτουργίας και των μέτρων για μετριασμού του κινδύνου. Όταν διαπιστωθεί συμμόρφωση με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, η ΥΠΑ εκδίδει άδεια πτητικής λειτουργίας για τον εκμεταλλευόμενο.

  2.  Ο εκμεταλλευόμενος υποβάλει αίτηση πτητικής λειτουργίας μέσω προκαθορισμένης εκτίμησης κινδύνου PDRA (PreDefined Risk Assessment) ως μια απλοποίηση για το φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ που διενεργεί αξιολόγηση κινδύνου. Τόσο ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ όσο και η ΥΠΑ θα επωφεληθούν από τα τυποποιημένα μέτρα που ορίζονται στο PDRA.

  3. Πιστοποιητικό φορέα εκμετάλλευσης ελαφρών ΣμηΕΑ (LUC - Light UAS OperatorCertificate): πρόκειται για πιστοποίηση όλου του φορέα (αφορά μόνο επιχειρήσεις), με την οποία η ΥΠΑ εκχωρεί ορισμένα προνόμια στο φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ.

Ως φορέας εκμετάλλευσης drone που πετά στην ειδική κατηγορία, θα πρέπει:

  • Να εκπονήσετε επιχειρησιακές διαδικασίες. 

  • Να εκπονήσετε διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επιχείρησης.

  • Οι χειριστής drone θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση και την εξέταση που απαιτείται για τον τύπο της λειτουργίας.

Στα πλαίσια τις δραστηριοποίησης στην Ειδική κατηγορία σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της ΕΕ και του EASA είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε τις εξής εκπαιδεύσεις και υπηρεσίες:

  • Εκπόνηση  Operational Manual για την Επιχειρησιακή λειτουργία της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου.

  • Υπολογισμός Επιχειρησιακό Ρίσκο λειτουργίας για τις περιοχές δραστηριοποίησης, που μας έχουν γνωστοποιηθεί, σύμφωνα με την μεθοδολογία  SORA, ώστε να επιχειρείται με ασφάλειας όπως απαιτείται από την νέα νομοθεσία

  • Περιοδική (Μηνιαία-Ετήσια) παρακολούθηση, τυποποίησης και Αξιολόγησης των χειριστών/προσωπικού της επιχείρησης, από την Σχόλη. Με την συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται από το σύνολο των πολεμικών αεροποριών στον κόσμο, διασφαλίζεται την διαχρονική επάρκεια γνώσεων των χειριστών σας και όλων όσων εμπλέκονται με τις πτητικές λειτουργίες. 

  • Εκπαίδευση Χειριστών Ειδικής κατηγορίας (Θεωρητική - Πρακτική) .


 

Είμαστε στην διαθέση σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις.

Δημήτριος Κουκούτσης
Υπόλογος Διευθυντής 

Ζυγοβιστίου 36 &, Οδυσσέα Ελύτη, Πάτρα
Τ.Κ. 263 33 Αχαΐα   Τηλ. 2610 335628
Κιν. 6976 796666

www.patrasdroneacademy.eu
[email protected]

 

www.facebook.com/patrasdroneacademy/
www.instagram.com/patrasdroneacademy/

 

Διαβάστε επίσης