Ο ρυπαίνων πληρώνει

Του Κωνσταντίνου Σβόλη*

Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» είναι μία από τις θεμελιώδεις  αρχές στις οποίες στηρίζεται η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αρχή αυτή κατ’ ουσίανυποχρεώνει όλους τους Δήμους να μεριμνούν ώστε να  διαχειρίζονται τα   απόβλητά τους με στόχο τηδιαλογή στην πηγή και αύξηση της ανακύκλωσης  και ταυτόχρονα τη μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται στην ταφή. Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων συζητήθηκε η τιμολογιακή πολιτική του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ) Νομού  Αχαΐας για το 2022. Ο ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ  Αχαΐας παρέχει υπηρεσίες που αφορούν τη διάθεση των στερεών αποβλήτων  των δήμων του νομού μας. Το κόστος για το σύνολο των υπηρεσιών επιμερίζεται στους δήμους ανάλογα με τον όγκο απορριμμάτων και τη διαχείρισή τους. Ηλίου φαεινότερο ότι το κόστος αυτό μετακυλίεται στον πολίτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ, το ετήσιο κόστος διαχείρισης αυξάνεται συνεχώς και το ποσό  που αναλογεί στον Δήμο Πατρέων για το 2022 είναι  υψηλότερο συγκριτικά με το 2021, αντικρούοντας σχετικές ανακοινώσεις.Η  επιβάρυνση οφείλεται σε δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι  ότι το κόστος επενδύσεων και έργων συντήρησης  και αποκατάστασης του ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ Αχαΐας είναι  αυξημένοκαι υψηλότερο το 2022. Αυτό  δεν μπορεί να θεωρηθεί κατακριτέο αφού αφορά έργα που κρίνονται αναγκαία και οφείλουμε να συναινέσουμε. Ο δεύτερος  λόγος  είναι ότι ο όγκος των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγήθηκαν σε χώρο υγειονομικής ταφής, αντί να μειωθεί αυξήθηκε. Αντίστοιχα δεν υπήρχε σημαντική πρόοδος στον τομέα της ανακύκλωσης (αύξηση μόλις 0.7%).

Θα πρέπει να αντιληφθεί η δημοτική αρχή  του Δήμου Πατρέων ότι εκτός από τον καπιταλισμό, τους επιχειρηματικούς ομίλους, το κακό κεφάλαιο, την αδηφάγο Ευρώπη και τις αντιλαϊκές αστικές κυβερνήσεις (που ειρήσθω  εν παρόδω ψηφίζονται από τους πολίτες), ασκεί και η ίδια διοίκηση και φέρει  ευθύνη. Δεν εφάρμοσε ούτε τις, από το 2015 (617η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου),ψηφισθείσεςδράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, οι οποίες  στόχευαν στην ενίσχυση  της  διαλογής  στην πηγή και στην αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης. Εκτός αν θεωρεί ότι οι πολίτες μονίμως θα δίνουν συγχωροχάρτι στο όνομα της υποτιθέμενης φιλολαϊκής πολιτικής που τελικά οδηγεί σε οικονομικά χαράτσια  τους πολίτες.

*Ο Κωνσταντίνος Σβόλης είναι Ιατρός Καρδιολόγος, δημοτικός σύμβουλος της Παράταξης "Πάτρα Ενωμένη"

 

Διαβάστε επίσης