Πάτρα: Μνημόσυνα που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο 16 - 17 Οκτωβρίου

1_9.jpg

2_4.jpg

3_2.jpg

4_0.jpg

5_0.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg