Πάτρα: Αγγελία για εργασίες παντός είδους

Κάνω ανακαινίσεις ,Επισκευάζω οικοδομές 
Καθαρίζω οικόπεδα, κλαδεύω δέντρα αναλαμβάνω το μάζεμα των ελιών με δικά μου μηχανήματα. 
Τηλ.6973376037 Κ.Βασιλης 
 

Διαβάστε επίσης