Κέντρο Γερμανικής και Αγγλικής Γλώσσας ΚΑΓΓΕΛΑΡΗΣ: Κατασκευές και ξένες γλώσσες - Ενας ευχάριστος τρόπος εκμάθησης!

Ένας ευχάριστος και δημιουργικός τρόπος για μαθητές δημοτικού να κάνουν την πρώτη τους γνωριμία με μία ξένη γλώσσα. Χρησιμοποιούμε την παγκόσμια αναγνωρισμένη (1ο βραβείο στον διαγωνισμό Mc Kinsey)  μέθοδο KIKUS.

Με την μέθοδο KIKUS χρησιμοποιούμε δοκιμασμένα υλικά για την ενίσχυση της γλωσσικής ικανότητας και φροντίζουμε για την εμπέδωση της, επικοινωνώντας με τα παιδιά μόνο στην ξένη γλώσσα. Ιδιαίτερη σημασία έχει για εμάς επίσης ο  τομέας της κατασκευής.

Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τις δεξιότητες των παιδιών και μέσω αυτής της δραστηριότητας να μαθαίνουν Γερμανικά ή Αγγλικά στο πρώτο στάδιο μόνο ακουστικά. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσουν μία ιδιαίτερη ικανότητα τόσο στον τομέα της ακουστικής κατανόησης όσο και στον τομέα της προφοράς.

20210906_095912_2.jpg

Η συνέχεια σε ένα κλασσικό τμήμα εκμάθησης διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό και βοηθάει ώστε η ξένη γλώσσα να παραμένει μία ευχάριστη διαδικασία.

Οδηγούμαστε σε εξετάσεις αναγνωρισμένων και έγκυρων φορέων (GOETHE INSTITUT, CAMBRIDGE, MICHIGAN) χτίζοντας σχέσεις με τους μαθητές μας, οι οποίοι μέσα από τις δράσεις μας και τα ταξίδια μας στο εξωτερικό κατανοούν τις νοοτροπίες των άλλων λαών και καταφέρνουμε όλοι μαζί να ζούμε ένα ταξίδι εξερεύνησης και όχι μία υποχρέωση. Περισσότερες πληροφορίες στο sdpatras.gr   

20160916_114325_1.jpg

Διαβάστε επίσης