"Ταυτότητες" κτιρίων

 Διαδικασία υποχρεωτική : από 01/02/2021 εντός 5ετίας, για όλα τα κτίρια της κατηγορίας Ι : (κτίρια ΟΤΑ, κτίρια ΝΠΔΔ, κτίρια συνάθροισης κοινού, τουριστικά καταλύματα, κτίρια δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, κτίρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, σωφρονιστικά καταστήματα, πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία & πλυντήρια οχημάτων) &

από 01/04/2022, για όλα τα ακίνητα της κατηγορίας ΙΙ : (μονοκατοικίες, διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα, αγροτεμάχια & οικόπεδα), είτε με την ολοκλήρωση της τακτοποίησης αυθαιρεσιών τους στα κτίρια, είτε σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή : αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή.

Πληροφορίες : ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Α.ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ - ΑΙΓΙΟ -Τ/F:2691021268 - Κ:6988854505 - http://www.paximadis.gr 

Διαβάστε επίσης