Ιδιοκτήτες ακινήτων: Ποιοι και γιατί θα έχουν φέτος μείωση φόρου στα ενοίκια

 


Λόγω της εφαρμογής των τεσσάρων αυτών διατάξεων, καθώς επίσης και εξαιτίας της μεγάλης μείωσης των εισοδημάτων την οποία προκάλεσε το 2020 η επιδημία του κορωνοϊού, αναμένεται να προκύψουνγια τους φορολογούμενους αυτής της κατηγορίας σημαντικού ύψους μειώσεις στους οφειλόμενους φόρους εισοδήματος κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.

Σύμφωνα με διατάξεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα, κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν φέτος χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων πληγέντες οικονομικά από την επιδημία του κορωνοϊού θα ισχύσουν οι ακόλουθες ευνοϊκές ρυθμίσεις:


 Μη εφαρμογή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης. Κατά την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, θα απαλλαγούν πλήρως από τα τεκμήρια διαβίωσης όλοι οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που υποχρεώθηκαν να εισπράξουν ενοίκια μειωμένα κατά 40% έστω και για έναν από τους μήνες Μάρτιο έως Αύγουστο και Νοέμβριο έως Δεκέμβριο 2020, καθώς και όσοι εξαναγκάστηκαν να εισπράξουν ενοίκια μειωμένα τουλάχιστον κατά 30% έστω και σε έναν από τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020, εφόσον υπέβαλαν έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID στο σύστημα TAXISnet.

Πλήρης ή μερική απαλλαγή από το πρόστιμο του 22% που επιβάλλεται σε περίπτωση μη κάλυψης του 30% του εισοδήματος του 2020 με ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών. Κατά την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού καθώς επίσης και όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων είχαν συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας τους στις 31-12-2019, εφόσον δεν έχουν καταφέρει να καλύψουν ποσοστό 30% του ατομικού ετησίου εισοδήματος του 2020 με δαπάνες εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής (μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών ή μέσω web-banking κ.λπ.) δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο εισοδήματος 22% επί του ακάλυπτου ποσού.
 Απαλλαγή από την πληρωμή φόρου εισοδήματος για τα ανείσπρακτα ενοίκια του 2020, άνευ γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Στους ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων οι οποίοι δεν εισέπραξαν ενοίκια από τους μισθωτές τους το 2020 η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα ανείσπρακτα αυτά ποσά θα χορηγηθεί με μόνη προϋπόθεση την κοινοποίηση εξωδίκων στους μισθωτές.

Η σχετική νομοθετική διάταξη αφορά τόσο τους ιδιοκτήτες που εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις για τις αναγκαστικές μειώσεις κατά 40% των ενοικίων και δεν έλαβαν από τους ενοικιαστές τους το υπόλοιπο 60% όσο και τους ιδιοκτήτες που δεν εντάχθηκαν στις αναγκαστικές μειώσεις κατά 40% αλλά δεν έλαβαν από τους ενοικιαστές τους το σύνολο ή μέρος των ενοικίων.

https://www.protothema.gr/

Διαβάστε επίσης