"Ταυτότητες" κτιρίων


" ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, (Ν.4495/2017, άρθρα 52-63), & ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/117828/1338, ( ΦΕΚ.5447/2020 ), διαδικασία υποχρεωτική, από 01/01/2021, εντός 5ετίας για όλα τα Δημόσια κτίρια και για τα ιδιωτικά σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή: αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή, με αμοιβή από 350 €, (για αυτόνομο κτίριο, διηρημένη ιδιοκτησία ή κοινόχρηστο χώρο πολυωρόφου κτιρίου), με την προϋπόθεση ότι το κτίριο δεν έχει αυθαιρεσίες και ο έντυπος φάκελος του είναι πλήρης. Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις και απαιτείται η αναζήτηση τους σε υπηρεσίες, επιπλέον επιβάρυνση ανάλογα του αριθμού και του είδους των ελλείψεων.
Στην περίπτωση αποδοχής κληρονομιάς δεν απαιτείται, αντίθετα απαιτείται για την μίσθωση ενός κτιρίου. "
Πληροφορίες : ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Α.ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ - ΑΙΓΙΟ -Τ/F:2691021268 - Κ:6988854505 - http://www.paximadis.gr  "
 

Διαβάστε επίσης