Συνάντηση του ΕΕΣΠ με τον νέο Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χρήστο Μπούρα

 

Πραγματοποιήθηκε στις 30/9/2020 στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών συνάντηση του
Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών με τον νέο Πρύτανη κ. Χρήστο Μπούρα.

Από τον ΕΕΣΠ στην συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Ζαφειρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Κ.
Μακρής και ο Γ΄ Αντιπρόεδρος κ. Σολωμός.
Οι εκπρόσωποι του συλλόγου συνεχάρησαν τον νέο Πρύτανη και του ευχήθηκαν δημιουργική θητεία.
Αναφέρθηκαν στην συμπαράσταση του Συλλόγου στα προβλήματα και αιτήματα της Πανεπιστημιακής
Κοινότητας, την συνεργασία που υπάρχει με εργαστήρια του πανεπιστημίου για προτάσεις και ιδέες
εκσυγχρονισμού του εμπορίου καθώς και την δυνατότητα επιστημονικής αξιοποίησης του ψηφιακού
ιστορικού αρχείου του Συλλόγου και των ερευνών του ΙΝΕΜΥ.
Ο κ. πρύτανης εξήρε την συνεισφορά του Συλλόγου μας στην ίδρυση του Πανεπιστημίου και αναφέρθηκε
στα προβλήματα του αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο λόγω της μεγάλης του διασποράς σε όλη την
περιφέρεια, την μη ανανέωση του επιστημονικού προσωπικού και τις ελλείψεις στις υποδομές. Εξέφρασε
την ανάγκη η πόλη να συνδράμει ενεργά στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και στη στενότερη
διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική επιχείρηση και οικονομία.
Συμφωνήθηκε η συνεργασία στα επιδοτούμενα προγράμματα αμειβόμενης μαθητείας καθώς και η
συνέργεια και προώθηση δράσεων των τοπικών καταστημάτων για ειδικές εκπτώσεις και προνόμια στους
φοιτητές.
Στον κ. Πρύτανη παραδόθηκε το βιβλίο για τον τ. πρόεδρο Ανδρέα Χ. Παπανδρέου πρωτεργάτη της
ίδρυσης του Πανεπιστημίου και από τον κ. Πρύτανη δόθηκε στα μέλη του Συλλόγου το λεύκωμα των 50
χρόνων του Πανεπιστημίου.

Διαβάστε επίσης