Υπηρεσίες Τεχνικού ασφάλειας


• Υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Α’ Β’ Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας,
• Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου σε επιχειρήσεις Α’ Β’ Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας,
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες Ασφάλειας & Υγιεινής της εργασίας σε επιχειρήσεις Α’ Β’ Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας,
• Πραγματογνωμοσύνες εργασιακών χώρων επιχειρήσεων Α’ Β’ Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας.
• Πληροφορίες : https://www.paximadis.gr


ΚΟΥΛΟΥΡΑ - ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΟΣ 17
251 00  ΑΙΓΙΟ
Τ/F: 2691021268    Κ: 6988854505
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Α.ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ
http://www.paximadis.gr

Διαβάστε επίσης