Βρεφονηπιοκόμοι: Να μην μείνει κανένα παιδί εκτός Παιδικού Σταθμού

 

Επιστολή για συνέχιση της Δράσης του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027 απέστειλε ο Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας. Συγκεκριμένα, η επιστολή εστάλη προς την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δ. Μιχαηλίδου, αλλά και στο Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης κι Επενδύσεων, το Υπουργείο Οικονομικών και την Επιτροπή Σχεδιασμού Πολιτικής του Νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 κι έχει ως εξής:

Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

Ο Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί Πανελλήνιο Πρωτοβάθμιο Όργανο των Βρεφονηπιοκόμων που έχουν αποφοιτήσει από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Αναγνωρίστηκε με την απόφαση 6206/12-12-2012 του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων του με αριθμό μητρώου 29323 ειδ.6160.

Απευθυνόμαστε με την παρούσα επιστολή σε εσάς για το ζήτημα της συνέχισης της Δράσης του ΕΣΠΑ «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έπειτα από τη λήξη της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Πάγια θέση του Σωματείου μας είναι η επαρκής στελέχωση των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών με μόνιμο παιδαγωγικό προσωπικό. Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε ότι θα πρέπει να βρεθεί μία λύση για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων που υπηρετούν με διαδοχικές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου μέσω ΕΣΠΑ, καλύπτοντας επί σειρά ετών πάγιες και διαρκείς ανάγκες των φορέων που λειτουργούν τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν προσληφθεί στο σύνολό τους αξιοκρατικά υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο Ν. 2190/1994 όπως ισχύει. Οι συμβάσεις τους είναι ετήσιες και ανανεώνονται κάθε σχολικό έτος αφού οι φορείς αξιοποιούν τη δυνατότητα που τους δίνει το γεγονός ότι η σύμβαση συνάπτεται στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος και εξαιρείται κατά συνέπεια από τους νομικούς περιορισμούς που υπάρχουν για τις διαδοχικές συμβάσεις εργασίας στο Δημόσιο. Ταυτόχρονα είναι γενικά αποδεκτό ότι χωρίς την παρουσία τους οι περισσότεροι από τους ήδη υπάρχοντες Παιδικούς Σταθμούς θα αντιμετώπιζαν τεράστια
προβλήματα λειτουργικότητας.

Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι οι εργαζόμενοι αυτοί παραμένουν συμβασιούχοι, με ευθύνη όλων των Κυβερνήσεων της τελευταίας δεκαετίας, λόγω της αναστολής των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο που εφαρμόζεται ουσιαστικά μέχρι και σήμερα για τον κλάδο μας. Είναι χαρακτηριστικό και δεν επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης το γεγονός ότι οι τελευταίες προκηρύξεις που αφορούσαν μόνιμο παιδαγωγικό προσωπικό στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς εκδόθηκαν το 2009.

Γνωρίζουμε πολύ καλά τη θέση του Ελληνικού κράτους περί μη δυνατότητας μονιμοποίησης ή μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου με επίκληση της παραγράφου 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος.

Έχουμε ενημερωθεί κατά καιρούς για προθέσεις έκδοσης προκηρύξεων μόνιμου προσωπικού αλλά είναι λογικό να έχουμε επιφυλάξεις αφού οι διαδικασίες που απαιτούνται είναι χρονοβόρες και ουδέποτε ξεκίνησαν. Επιπλέον, πέρα από τις συνήθεις καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι δεδομένο ότι για την απορρόφηση των ήδη υπηρετούντων συμβασιούχων θα απαιτηθεί ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για:

 Σύσταση οργανικών θέσεων αφού οι υπάρχουσες δεν επαρκούν. Και αυτό γιατί οι θέσεις των συμβασιούχων ΕΣΠΑ αν και απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών δεν αποτυπώνονται στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων και κατά συνέπεια δεν μπορούν να προκηρυχθούν.
 Θέσπιση συστήματος ειδικής μοριοδότησης για τη συγκεκριμένη εμπειρία κατά τα πρότυπα πρόσφατων προκηρύξεων άλλων τομέων του Δημοσίου.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω θεωρούμε πως είναι πρακτικά αδύνατο να έχουν προσληφθεί μέχρι το επόμενο σχολικό έτος τα άτομα που απαιτούνται για να μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά όλοι οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί. Ταυτόχρονα οι απασχολούμενοι με το ΕΣΠΑ είναι πλέον πολλές χιλιάδες και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αναπληρωθούν από συμβασιούχους ορισμένου χρόνου που ο μέγιστος αριθμός προσλήψεων τους ανά έτος υπερβαίνει οριακά τα 1000 άτομα για όλες τις κατηγορίες και τις υπηρεσίες των ΟΤΑ. Τέλος, οι συμβάσεις χωρίς τη συγκεκριμένη Δράση δεν θα έχουν δυνατότητα ανανέωσης παρά μόνο αν υπάρξει αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που απαγορεύει ρητά την κατάρτιση διαδοχικών συμβάσεων εργασίας όταν δεν υπάρχει χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.

Αναμένοντας την Πρόσκληση για τη συνέχιση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στους Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2020-2021 και γνωρίζοντας ότι ακόμα δεν έχουν καθοριστεί τα προγράμματα της επόμενης περιόδου του ΕΣΠΑ, θεωρούμε επιβεβλημένη την ένταξή της και στο ΕΣΠΑ 2021-2027. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει η αναγκαία πίστωση χρόνου για να ρυθμιστούν όλα τα ζητήματα που σας θέσαμε προκειμένου να προχωρήσετε σταδιακά στην αποκλειστική στήριξη του λειτουργικού κόστους της Δράσης από τον κρατικό προϋπολογισμό όπως έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε.

Όλοι οι αρμόδιοι αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα της Δράσης και το σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελεί. Η επανένταξη αυτή αποτελεί επιτακτική ανάγκη και για την κοινωνία αφού με τη συγκεκριμένη Δράση χιλιάδες παιδιά ετησίως εξασφαλίζουν θέσεις σε Παιδικούς Σταθμούς και χιλιάδες γονείς διευκολύνονται στο να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Άλλωστε σύμφωνα με όσα έχετε εξαγγείλει κατά καιρούς η στήριξη της οικογένειας αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης σας. Και είναι προφανές από όσα αναλύσαμε παραπάνω ότι μόνο στα πλαίσια που σας αναφέραμε μπορεί να επιτευχθεί αυτό αλλά και ταυτόχρονα να υλοποιηθεί η δέσμευσή σας ότι δεν θα μένει κανένα παιδί εκτός Παιδικού Σταθμού.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.