Υπογειοποίηση υποδομών και εγκαταστάσεων κοινής οφέλειας

Του Πάνου Μαντά, Αρχιτέκτονα

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΠΕΛΕΤΙΔΗ

Αναπλάσεις που θα γίνουν στο άμεσο μέλλον στην Πάτρα πέρα από αυτήν της Ανω πόλης του Ιστορικού Κέντρου είναι και αυτές του παραλιακού μετώπου και της συνοικίας των Ζαρουχλέϊκων. Όλες οι αναπλάσεις και όποιες άλλες πρόκειται να γίνουν στο μέλλον θα αφορούν υποδομές κοινωνικού και οικονομικού περιεχομένου, όπως το κεντρικό δίκτυο πόσιμου νερού, τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, οι οπτικές ίνες των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τα δίκτυα του φυσικού αερίου, που τώρα έχουν προτεραιότητα και που θα μειώσουν κατά 30% το κόστος της παρεχόμενης ενέργειας που προέρχεται από άλλες πηγές και μορφές.

Έκανε εντύπωση η παρατήρηση και οι δηλώσεις του κ. Κώστα Πελετίδη, Δημάρχου Πατρέων, ότι ενόψει της ανάπλασης της Άνω Πόλης του Ιστορικού Κέντρου της Πάτρας, καλό θα ήταν να περιοριστούν τα καλώδια ρεύματος της ΔΕΗ (σήμερα ΔΕΔΔΗΕ) σε αυτά που είναι αναγκαία και να μην δίνουν αυτή την αποκρουστική εικόνα όπως φαίνονται σήμερα σε τοιχους και κολώνες και γι’ αυτό, εν ανάγκη, να υπογειοποιηθούν.

Σε όλες τις προηγμένες πόλεις της Ευρώπης, κανένα από αυτά τα δίκτυα που αναφέραμε δεν είναι επίγεια ή υπέργεια. Διέρχονται όλα υπογείως και ιδιαίτερα κάτω από τα πεζοδρόμια σε προκατασκευασμένες επί το πλείστον σήραγγες, με τρόπο ώστε να κατανέμουν πλευρικά την ενέργεια ή τις υπηρεσίες που παρέχουν προς τους καταναλωτές.   

ΡΑΒΕ - ΞΗΛΩΝΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΥΣ

Δίνεται για αυτό η ευκαιρία για μια ορθολογική κατασκευή που θα αλλάξει και την όψη της πόλης,  ώστε η κατανομή και ο έλεγχος της ενέργειας (ρεύμα, αέριο) , του νερού και τηλεπικοινωνιών να γίνεται νοικοκυρεμένα και με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η επικάλυψη των πεζοδρομίων να είναι τέτοια που να διευκολύνει την αρχιτεκτονική του έργου, προς αποφυγή του ράβε – ξήλωνε πεζοδρομίων και δρόμων οποιαδήποτε στιγμή είναι αναγκαία η σύνδεση των δικτύων με τους καταναλωτές για οικιακή ή άλλη χρήση.

Σήραγγες προκατασκευασμένες και επισκέψιμες.

Μια τέτοια προσπάθεια έγινε επι Αντώνη Τρίτση κατόπιν συνεργασίας που πρότεινε με ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΗΜΩΝ και εμπλεκομένων φορέων ώστε οι εγκαταστάσεις των δικτύων να γίνονται με την συγκέντρωσή τους, ορθολογικά κατανεμημένων σε σήραγγες, κάτω από τα δάπεδα των πεζοδρομίων που είναι ιδιοκτησία του Δήμου και προσφέρονται για αυτούς τους λόγους.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ

Δίνεται λοιπόν η ευκαιρία με τις αναπλάσεις να γίνουν σήραγγες επισκέψιμες για όλα τα δίκτυα εκτός βέβαια των νερών της βροχής και των αποχετεύσεων.

Στις πολεοδομικές μελέτες που έγιναν τότε από ομάδες μελετητών μετά το 1986, συμμετείχαν εκτός των Αρχιτεκτόνων που ήσαν οι κύριοι υπεύθυνοι του έργου και άλλοι μηχανικοί όπως Περιβαλλοντολόγοι, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι και, πάνω απ’ όλα, Τοπογράφοι Μηχανικοί.

Οι Μηχανικοί τότε περιορίστηκαν στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης των εγκαταστάσεων που προϋπήρχαν για να ενωθούν στις επεκτάσεις των σχεδίων πόλεως ή σε αναθεωρήσεις αυτών. Ήταν μοναδική, τότε, ευκαιρία να υλοποιήσουν τις σκέψεις του Αντώνη Τρίτση για την ορθολογική μελέτη της προέκτασης των εγκαταστάσεων, μετά των Δήμων.

Σήμερα αυτά τά έργα των αναπλάσεων χρηματοδοτούνται. Γι’ αυτό θα πρέπει να προγραμματιστούν εις τρόπον ώστε οι εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας να μείνουν προς χρήση για τις επόμενες δεκαετίες με το μικρότερο δυνατό κόστος χρήσης τους και με την ταυτόχρονη εκμετάλλευσή τους από τους δήμους των οποίων τα πεζοδρόμια είναι ιδιοκτησίας τους, προς όφελος πάντα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων της πόλης. 

Η επικάλυψη των πεζοδρομίων θα γίνει προγραμματισμένα με μαρμαρόπλακες έγχρωμης επιλογής, κατάλληλου γεωμετρικού σχηματισμού εις τρόπον ώστε η αναγκαστική τους ξήλωση, σε ορισμένες περιπτώσεις, να είναι εφικτή χωρίς φθορές και τραυματισμούς των επιφανειών τους, όπως γίνεται σήμερα με το ράβε – ξήλωνε.


 

Διαβάστε επίσης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ