Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Πάρτε μέτρα για να αποφύγουμε πυρκαγιές

 

Διαβάστε την ανακοίνωση: 

Επειδή αυτή την περίοδο παρατηρούνται έντονοι άνεμοι και λόγω της έλλειψης των
κανονικών βροχοπτώσεων σε συνδυασμό με τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες
είναι υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, αν και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα επίσημα
η αντιπυρική περίοδος.
Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθεί πυρκαγιά από αμέλεια, συνιστούμε στους κατοίκους
και επισκέπτες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, να ενημερωθούν από την 9/2000
Πυροσβεστική διάταξη και να συμμορφώνονται με αυτήν.
Παρακαλούνται οι αγρότες, οι μελισσοκόμοι, όσοι ασχολούνται με εργασίες κήπου και
γενικότερα οι κάτοικοι της Δυτικής Αχαΐας να μην κάνουν χρήση φωτιάς για την καύση
γεωργικών – φυτικών υπολειμμάτων (κοπή δέντρων, κλάδεμα αμπέλων ή
ελαιόδεντρων, καθαρισμούς κήπων κ.α.) τις ημέρες με ισχυρούς ανέμους , πρίν απο
οποιαδήποτε εργασία να ενημερώνονται από το δελτίο καιρού, για την αποφυγή
εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει οπωσδήποτε μετά από κάθε αγροτική εργασία να απλώνουν,
βρέχουν και να καλύπτουν επαρκώς την στάχτη, που απομένει προκειμένου να σβήνει
τελείως, ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο επανέναρξης της φωτιάς λόγω των
ισχυρών ανέμων και την πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω :
1. Ενημέρωση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για την αποφυγή άσκοπης κινητοποίησης.
2. Επιλογή κατάλληλου αποψιλωμένου σημείου για την καύση.
3. Εξασφάλιση παρουσίας κατάλληλων μέσων για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης
της πυρκαγιάς (πτυοσκάπανα, επαρκής παροχή νερού κτλ).
4. Η καύση θα διενεργείται μόνον όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν (χαμηλή
ένταση ανέμου, υψηλή υγρασία κτλ).
5. Να μην προκαλείται όχληση περιοίκων ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Διαβάστε επίσης