Το Διοικητικό προσωπικό καταγγέλλει την Πρυτανική Αρχή για τοποθετήσεις διευθυντών

 

Ανακοίνωση από το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών αναφέρεται:

Με αφορμή την τοποθέτηση Διευθυντή στην Διεύθυνση Δικτύων και Μηχανοργάνωσης, καταγγέλλουμε ακόμα μια  φορά την συμπεριφορά της Πρυτανικής αρχής απέναντι στο σύνολο του Διοικητικού Προσωπικού.

Η Πρυτανική αρχή προχωράει σε τοποθετήσεις τουλάχιστον «αμφιβόλου» νομιμότητας Διευθυντών, καταστρατηγώντας  τις διατάξεις της νομοθεσίας.

Οι πράξεις αυτές έρχονται σε συνέχεια μιας πολυετούς πρακτικής της Πρυτανικής αρχής, με την οποία προχώρησε σε ανασύνταξη του συνόλου σχεδόν του Διοικητικού Μηχανισμού αδιαφορώντας για την νομιμότητα ή μη, την οποία αρκετές φορές εκ των υστέρων αναγκάστηκε να διορθώσει (π.χ Διεύθυνση  Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων).

Διευκρινίζουμε ότι η τοποθέτηση μας αυτή δεν αφορά στον συγκεκριμένο συνάδελφο αλλά στην πολιτική και τακτική της Πρυτανικής αρχής.

Οι μεταβατικές διατάξεις ενός νόμου προφανώς δεν μπορούν να αναιρέσουν τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα ούτε τις εγκυκλίους για τον τρόπο τοποθέτησης προϊσταμένων Τμημάτων  και Διευθύνσεων.

Σημειώνουμε ότι η εφαρμογή του άρθρου 18 του Ν.4492/2017 είναι αμφιβόλου νομιμότητας καθώς ήδη έχει εκδοθεί η πράξη της Συγκλήτου «επί της πρώτης τοποθέτησης προσωπικού» κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.4610/19 μετά την κατάργηση του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας.  

Απαιτούμε:

Οι μετακινήσεις και τοποθετήσεις των υπαλλήλων, όσο διάστημα τα Υπηρεσιακά Συμβούλια δεν προχωρούν σε κρίσεις, να γίνονται με αντικειμενικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, αλλά και τη γενικότερη εικόνα στο χώρο της εργασίας τους.

Διαβάστε επίσης