Νίκος Τζανάκος: 1.000.000 ευρώ για τη συντήρηση των σχολείων

 

Διαβάστε την ανακοίνωση της Παράταξης "Πάτρα η δική μας πόλη" σχετικά με τον προυπολογισμό: 

Καταθέσαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο εναλλακτική πρόταση για τον
προϋπολογισμό του 2020 η οποία και ψηφίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο με 25
ψήφους έναντι της πρότασης της Δημοτικής Αρχής (21 ψήφους).
Με δεδομένο πως προς το παρόν δεν υπήρχε δυνατότητα να τροποποιήσουμε
έστω και στο ελάχιστο τα ποσά που αναγράφονται και αφορούσαν αφενός το
Τεχνικό πρόγραμμα και αφετέρου τα ανταποδοτικά, προτείναμε μόνο,
τροποποιήσεις που αφορούσαν τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου.
Μελετώντας λοιπόν τους κωδικούς με τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου,
διαπιστώσαμε τεράστιες προς τα πάνω αποκλίσεις, κυρίως σε ποσά που
προβλεπόντουσαν για αναλώσιμα, αγορές εξοπλισμών, συντηρήσεις κλπ. Τα
περισσότερα από αυτά αφορούσαν υπερβολικές προβλέψεις ακόμα και από εκείνες
του 2019, διπλο-εγγραφές και λάθος εγγραφές. Υπολογίσαμε πως τα ποσά αυτά
ξεπερνούν τα 5.000.000 ευρώ.
Επίσης διαπιστώσαμε με έκπληξη πως ο Δήμος δεν διαθέτει ένα απλό
πρόγραμμα λογισμικού, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα σε κάθε Διευθυντή η
και τον ίδιο το Δήμαρχο να γνωρίζουν τις ποσότητες των αναλωσίμων που
υπάρχουν όσο και την εξέλιξη κάθε δαπάνης.
Εκτός αυτού δεν έχει τοποθετηθεί διοικητικά ουδείς υπάλληλος ή Γεν.
Διευθυντής με αρμοδιότητα να ‘τσεκάρει’ τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας μέσα και
από ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή (το οποίο δεν υπάρχει) όσο και αν η
συγκεκριμένη ανάγκη είναι υπερβολική ή και έχει επαναληφθεί από μια άλλη
υπηρεσία.
Με τον τρόπο αυτόν παρουσιάζονται στον προϋπολογισμό έως και
διπλασιασμοί ποσών ακόμα και από εκείνον του 2019.
Οι παραπάνω παραλήψεις αποτελούν αποκλειστική και σημαντική ευθύνη της
Δημοτικής Αρχής.

Μετά από αυτή την διαπίστωση και αφού με τη βοήθεια των υπηρεσιών
διαπιστώσαμε τη νομιμότητα των ενεργειών μας, επιλέξαμε ελάχιστους κωδικούς
από τους τουλάχιστον πάνω από 200, που διαπιστώσαμε πως υπάρχουν
φουσκωμένοι κωδικοί και ενδεικτικά προτείναμε μειώσεις υπέρογκων δαπανών και
ενίσχυση άλλων, κατά τη γνώμη μας πιο αναγκαίων.
Επισημαίνουμε πως μετά τις μειώσεις των λειτουργικών δαπανών του Δήμου (και
αφού μιλάμε για πλεονασματικά ποσά) δεν πρόκειται να υπάρξει καμία στέρηση
αναλώσιμων από καμία λειτουργία-υπηρεσία του Δήμου.
Ενισχύονται με αυτόν τον τρόπο μεταξύ άλλων
- Κατά 1.000.000 ευρώ περίπου οι συντηρήσεις σχολείων, θεωρώντας πως
είναι μεγαλύτερη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή η αποκατάσταση φθορών
στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της πόλης μας, από τον εγκλωβισμό
χρημάτων σε μη αναγκαία αναλώσιμα είδη.
- Κατά 260.000 ευρώ Πολιτιστικοί, Αθλητικοί σύλλογοι και εθελοντικές
οργανώσεις (π.χ. πυρασφάλειας).
Δυστυχώς σε αυτή τη φάση δεν είχαμε τη δυνατότητα να προτείνουμε μειώσεις
τελών και σημαντικές βελτιώσεις στο Τεχνικό πρόγραμμα.
Όμως η έρευνά μας και η μελέτη του προϋπολογισμού, κατέδειξε πως υπάρχει η
δυνατότητα για ελάφρυνση των δημοτών και άμεση μείωση των Δημοτικών
τελών, τουλάχιστον κατά 10%, πρόταση την οποία θα ξανά-επαναφέρουμε στο
Δημοτικό Συμβούλιο ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Επίσης θεωρώντας υποχρέωσή μας να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της πόλης, που
τόσο έχει ανάγκη, θα καταθέσουμε ολοκληρωμένες τροποποιήσεις-προτάσεις στο
Τεχνικό πρόγραμμα.

Νίκος Τζανάκος
Πάτρα η δική μας πόλη.

Διαβάστε επίσης