Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για κρατική ενίσχυση της ΛΑΡΚΟ

Η Κομισιόν αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή δεν συμμορφώθηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2017, με την οποία είχε καταδικαστεί για την αποτυχία της εφαρμογής της απόφασης της Κομισιόν το 2014 που απαιτούσε να ανακτήσει 135,8 εκατομμύρια ασύμβατες κρατικές ενισχύσεις από τη Larco General Mining & Metallurgical Company SA (ΛΑΡΚΟ).

Μέχρι σήμερα, περισσότερο από πέντε χρόνια μετά την έκδοση της απόφασης της Κομισιόν και μετά την απόφαση του Δικαστηρίου και την προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν, η Ελλάδα δεν έχει ακόμη ανακτήσει την ασύμβατη κρατική ενίσχυση και ως εκ τούτου η Κομισιόν ζήτησε τώρα από το Δικαστήριο να επιβάλει στην Ελλάδα τις ακόλουθες οικονομικές κυρώσεις:

- κατ `αποκοπήν πληρωμή ύψους περίπου 3.709 ευρώ ημερησίως για την περίοδο μεταξύ 9 Νοεμβρίου 2017 (ημερομηνία της πρώτης απόφασης του Δικαστηρίου) και την ημερομηνία κατά την οποία η Ελλάδα θα συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου ή, εναλλακτικά, της δεύτερης απόφασης του Δικαστηρίου. Η ελάχιστη κατ `αποκοπήν πληρωμή δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από 1,3 εκατομμύρια ευρώ.

- ημερήσια χρηματική ποινή ύψους περίπου 26.697 ευρώ από την ημέρα της απόφασης έως την ημερομηνία που η Ελλάδα θέσει τέλος στην παράβαση.

Τον Μάρτιο του 2014, η Κομισιόν διαπίστωσε ότι διάφορα δημόσια μέτρα (υπό μορφή εισφορών κεφαλαίου και κρατικών εγγυήσεων) υπέρ της ΛΑΡΚΟ έδωσαν στην εταιρεία ένα πλεονέκτημα αδικαιολόγητο έναντι των ανταγωνιστών της, κατά παράβαση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.

Η Κομισιόν διέταξε την Ελλάδα να ανακτήσει την ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση ύψους 135,8 εκατ. Ευρώ, πλέον τόκων.

Την ίδια ημερομηνία, η Κομισιόν εξέδωσε επίσης απόφαση με την οποία διαπιστώνεται ότι ένα σχέδιο που πρότεινε η Ελλάδα για την πώληση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ θα μπορούσε να εφαρμοστεί χωρίς ο αγοραστής να επιστρέψει οποιαδήποτε από τις ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στη ΛΑΡΚΟ. Το σχέδιο πώλησης δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί. Το Νοέμβριο του 2017, το Δικαστήριο (υπόθεση C-481/16 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας) διαπίστωσε ότι η Ελλάδα δεν είχε εφαρμόσει την απόφαση ανάκτησης της Επιτροπής για το 2014 και καταδίκασε την Ελλάδα για μη ανάκτηση της ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης, απόφασης ανάκτησης. Τον Ιανουάριο του 2019, η Κομισιόν απέστειλε στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή σχετικά με τη μη εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου του 2017.

Πηγή: Real.gr

Διαβάστε επίσης