Ο Πατρινός Μάκης Κατσιγιάννης στη Διοίκηση του ΟΣΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως το νέο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Σε αυτό μετέχει ο Πατρινός Γεράσιμος (Μάκης) Κατσιγιάννης, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕ είναι το εξής: 
Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος του Γεωργίου, Πολιτι­κός Μηχανικός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

Αθανάσιος Κοτταράς του Νικολάου, Οικονομολόγος, μέλος 

Δημήτριος Γιαννουλάκης του Ιωάννη, Μηχανολόγος Μηχανικός μέλος 

Ιωάννης Κυριαζόπουλος του Νικολάου, Πολιτικός Μηχανικός μέλος 

Γεράσιμος Κατσιγιάννης του Φιλίππου, Μηχανολό­γος Ηλεκτρολόγος μέλος 

Κωνσταντίνος Καραπαναγιώτης του Δημητρίου Νομικός μέλος 

Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ο Λεβέντης Αθανάσιος του Σταύρου, Τεχνικός Υπάλληλος, μέλος, εκπρόσωπος των εργαζομένων της «Ο.Σ.Ε. Α.Ε», 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής ,που παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι έτη.
 

Διαβάστε επίσης