Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΒΕΛΗ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν.Δ.

Και  ενώ η χώρα μας  διανύει τη μεταμνημονιακή εποχή και εισέρχεται σε περίοδο ανάκαμψης, η έλλειψη ρευστότητας συνεχίζει να στραγγαλίζει την ελληνική οικονομία και η  χαμηλή απορροφητικότητά της σε κοινοτικά κεφάλαια  παραμένει. Όπως επισημαίνεται σε ειδική μελέτη για την αξιοποίηση των διαρθρωτικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χρηματοδότηση της Ε.Ε., είναι πιο κρίσιμη από ποτέ για την Ελλάδα, καθώς η παρατεταμένη και βαθιά ύφεση των τελευταίων χρόνων και το αρνητικό επιχειρηματικό και επενδυτικό κλίμα  δυσχέραναν τις δυνατότητες εθνικής χρηματοδότησης και ανέστειλαν τη διαδικασία οικονομικής σύγκλισης τόσο σε επίπεδο περιφέρειας όσο και  μεταξύ των κρατών μελών τη Ε.Ε.

H τρέχουσα προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ 2014-2020, υποβοηθήθηκε από το έκτακτο μέτρο της ΕΕ για αύξηση της κοινοτικής συγχρηματοδότησης στο 100% με αναδρομική ισχύ, καθώς και από την απόφαση για πρόωρη εκταμίευση του τελικού υπολοίπου 5% των πληρωμών. Εντούτοις, η σχετική έλλειψη νέων και ώριμων έργων, περιόρισαν τον ρυθμό απολήψεων. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μία σοβαρή προσπάθεια επιτάχυνσης της απορροφητικότητας των πόρων των διαφόρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν επενδυτικό και αναπτυξιακό εφαλτήριο. Το να σχεδιάζονται και να ενεργοποιούνται χρηματοδοτικά εργαλεία χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία, σίγουρα δεν βοηθούν να εισέλθει η χώρα σε φάση ανάκαμψης.

Η ολέθρια παρουσία της εγχώριας γραφειοκρατίας, ο υποτονικός ρυθμός απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων, το αρνητικό επιχειρηματικό και επενδυτικό κλίμα, ως απόρροια της κρίσης, είχαν και θα συνεχίσουν να έχουν ως αποτέλεσμα την οικονομική δυσπραγία της χώρας.

Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να ενταθούν οι  προσπάθειες απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων το αμέσως προσεχές διάστημα καθώς η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε φάση ανάκαμψης και οι πόροι της Ε.Ε. μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, των επενδύσεων και της απασχόλησης, αλλά και για την περιφερειακή σύγκλιση, χωρίς να επιβάλλουν σημαντικές πρόσθετες δημοσιονομικές επιβαρύνσεις.

Εάν και τώρα δεν σημάνει το «καμπανάκι» αναπτυξιακού σχεδιασμού με άμεση υλοποίηση ώστε να ενισχυθεί η ελληνική οικονομία, να μην χαθούν αξιόλογα ευρωπαϊκά κονδύλια , να μην επιβληθούν πρόστιμα , δυστυχώς δεν μπορούμε να μιλάμε για περίοδο ανάκαμψης.

Η χώρα υποφέρει από έλλειψη ρευστότητας και επενδύσεων και θα συνεχίσει  να υποφέρει αν δεν γίνουν άμεσα οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες και συνεχίζουμε να ακούμε για ανύπαρκτο αναπτυξιακό σχεδιασμό και για περίοδο ανάκαμψης που ποτέ δεν θα δουν οι ελληνικές ΜΜΕ και κατά συνέπεια η ελληνική οικονομία.

Υπάρχουν τα εργαλεία, ας δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις υλοποίησης της χρηματοδοτικής εργαλειοθήκης χωρίς άλλη καθυστέρηση καθώς η  χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας αναδεικνύεται σε κομβικό στόχο μετά την έξοδο από τα μνημόνια, έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης.

 

Διαβάστε επίσης