Κοντά στους επαγγελματίες της εστίασης ο Γιώργος Κουτρουμάνης!

Κοντά στους επαγγελματίες της εστίασης βρέθηκε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Γιώργος Κουτρουμάνης. 

Ο κ. Κουτρουμάνης έμπρακτα συμπαραστάθηκε στους ανθρώπους που μοχθούν καθημερινά στον χώρο της εστίασης και αναψυχής, καθώς παρέστη στην συγκέντρωση που πραγματοποίησαν στην πλατεία Γεωργίου, δηλώνοντας στο προεδρείο του ΣΚΕΑΝΑ την πλήρη συμπαράταξή του με τα δίκαια αιτημάτά τους!