Σήμερα ο ετήσιος χορός του συλλόγου Ποντίων Απιδεώνας