Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας, Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας, Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019:

 14:00 - 17:00 μμ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ) 

 21:00 μμ - 02:00 πμ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 113 - ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛ. ΛΟΥΤΡΩΝ) 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ) 

 02:00 πμ - πρωί
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 113 - ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛ. ΛΟΥΤΡΩΝ)