Την Δευτέρα συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε να έλθετε, στην αίθουσα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο κτίριο
Λαδόπουλου, την 14 η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. για την 1η
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με τα παρακάτω θέματα:

1. Οριστική ή μη διακοπή λειτουργίας καταστήματος «Καφέ Μπαρ – Σνακ Μπαρ»
ιδιοκτησίας κ. Διονυσίου Βασιλάρη του Ευσταθίου, που βρίσκεται επί της οδού Αγ.
Κορίνθου αρ. 495, στην Πάτρα, λόγω παραβάσεων του αρθ.2 παρ. του ΠΔ 180/79
(εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς - Αντιδήμαρχος, Βασίλης Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής)
2. Εξέταση αιτήματος για σημειακή τροποποίηση εγκεκριμένου ΓΠΣ Δ.Ε. Πατρών στα
Ο.Τ. 1618 και 1619 της περιοχής «2 η Ανατολικομεσημβρινής φάσης επέκτασης» του
σχεδίου πόλεως Πατρών, στην ιδιοκτησία κ.κ. Ανδρικάκου Παναγιώτη και Γεωργίου.
(εισηγητής: Παύλος Στάμος - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
3. Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθ. 630/25-7-2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πατρών, αναφορικά με την τροποποίηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως
Πατρών, επί προβλεπομένων κοινοχρήστων χώρων (δρόμων) στις οδούς Κ.
Καραμανλή, Αγίου Σπυρίδωνος, Ενιπέως, Μειλίχου στα Ο.Τ./Κ.Χ. 1497 Α , 1497Β στην
περιοχή «Έξω Αγυιά», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης (σχετική η αριθ. 1795/2000
απόφαση του Σ.τ.Ε.)». (εισηγητής: Παύλος Στάμος - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος
- Αρμόδιος Διευθυντής).
4. Έγκριση έναρξης διαδικασίας σύνταξης – κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων
(Κ/Χ0 σε τμήμα του οικισμού Μαυρομανδήλα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Παύλος
Στάμος - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
5. Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων επί των πεζοδρόμων Αγ. Κωνσταντίνου &
Παρόδου Κανακάρη» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος -
Αρμόδιος Διευθυντής).
6. Χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού
Πεισιστράτου αρ.17 (έμπροσθεν και έναντι) και εκ περιτροπής ανά μήνα στάθμευση σε
τμήμα της οδού Πεισιστράτου (εισηγητής: Παύλος Στάμος - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος
Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).

7. Επέκταση του χρόνου παραμονής της προσωρινής μεταλλικής ράμπας ΑΜΕΑ, στον
κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Άστιγγος και Μαινάλου στην περιοχή
Γούβας (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντιδήμαρχος, Ελένη Αλεξοπούλου - Αρμόδια Διευθύντρια)
8. Κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δημήτριος
Πελεκούδας - Αντιδήμαρχος, Παναγιώτης Κωστόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).