Κατατέθηκε η τροπολογία για επιδότηση εργοδοτικών εισφορών νέων εργαζομένων

Κατατέθηκε νωρίς το μεσημέρι στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο η τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας για την επιδότηση από 1/1/2019 σε ύψος 50% των μηνιαίων εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 ετών.

Σύμφωνα με το κείμενο της τροπολογίας η επιδότηση του ΕΦΚΑ αφορά στις εργοδοτικές εισφορές για κύρια σύνταξη σε ποσοστό 6,66% επί των μεικτών αποδοχών του εργαζομένου.

Ο ΕΦΚΑ επιχορηγείται για τα ποσά ανά έτος από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας ενώ η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή του μέτρου για το 2019 εκτιμάται στα 51 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η πρόβλεψη της κάλυψης από τον κρατικό προϋπολογισμό του 50% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη στους εργαζόμενους έως 25 ετών, στοχεύει στην ενίσχυση της εργασίας των νέων.

Πηγή: real.gr