Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε πρώτη και δεύτερη κατοικία ζητά με τροπολογία το ΚΚΕ

Η ΚΟ του ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία "για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στην ιδιοκτησία της λαϊκής οικογένειας». Το κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής:

«Με την ψήφιση της παρούσας τροπολογίας καταργείται ο ΕΝΦΙΑ στην πρώτη και δεύτερη κατοικία που καλύπτει ανάγκες στέγασης και αναψυχής της λαϊκής οικογένειας. Σε αντιστάθμισμα της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ η σταθερή θέση του ΚΚΕ είναι η αύξηση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων και της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας των μεγάλων επιχειρήσεων καθώς και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας».