«Η νύχτα του Φαντού» της Άννας Δενδρινού στον Αλισσό!

εκδήλωση του "Πείρου"