Ρούχα-μαϊμούδες, κοσμήματα, έως και... απολιθωμένα δέντρα! Τί εντοπίστηκε στα τελωνεία το καλοκαίρι

Από ρούχα-«μαϊμούδες» ως... φρέον, από κοσμήματα ως... απολιθωμένα δέντρα, από τσίπουρα, τσιγάρα και καύσιμα ως μετρητά που άγγιξαν τα 2 εκατ. ευρώ, έπιασαν στην τσιμπίδα τους οι Τελωνειακές Αρχές στη διάρκεια του καλοκαιριού. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της διακίνησης ναρκωτικών, όπλων, τσιγάρων, ρευστών διαθεσίμων και παραποιημένων προϊόντων, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ της Α.Α.Δ.Ε., συνεχίζει τους εκτεταμένους και στοχευμένους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα. Ενδεικτικά παρατίθενται οι σημαντικότερες περιπτώσεις κατασχέσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τους μήνες Μάιο έως Αύγουστο του 2018.