Δυτική Ελλάδα: 4 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση των σχολείων - Κατσιφάρας: Υπολογιστές και εργαστήρια σε όλα τα σχολεία

Εντάχθηκαν στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 – 2020 της Δυτικής Ελλάδας

Η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας, μέσω της αναβάθμισης
του τεχνολογικού εξοπλισμού, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση και η ενίσχυση των εργαστηριακών υποδομών στην επαγγελματική
εκπαίδευση, εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ, με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Με την ένταξη της πράξης, προϋπολογισμού περίπου 4.000.000 ευρώ,
ανοίγει ο δρόμος για χρηματοδότηση του εξοπλισμού των σχολείων, μέσω του
προγράμματος που υλοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης «Δυτική Ελλάδα
2014-2020».
Στον εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται υπολογιστές, servers, σετ ρομποτικής,
εκτυπωτές, επιτραπέζιοι βιντεοπροβολείς, διαδραστικό σύστημα, καθώς και
προμήθεια και εγκατάσταση ειδών εργαστηρίων για τις ανάγκες της επαγγελματικής
εκπαίδευσης.
«Όπως είχαμε δεσμευτεί, στο πρόγραμμά μας είχε συμπεριληφθεί και
εξοπλισμός. Είχαμε υποσχεθεί πως όταν μας σταλούν τα στοιχεία από το υπουργείο
Παιδείας, θα εκδώσουμε πρόσκληση. Είχαμε εξασφαλίσει τους πόρους και
προχωράμε στην υλοποίηση. Ήταν, είναι και παραμένει στις άμεσες προτεραιότητές
μας η συμβολή μας στη αναβάθμιση της εκπαίδευσης, προσφέροντας όλα τα
εχέγγυα ώστε τα παιδιά μας να φοιτούν σε κατάλληλα κτίρια και με «όπλα» τους
σύγχρονο εξοπλισμό. Η συνεργασία μας για την προετοιμασία με το Υπουργείο

Παιδείας και την Διεύθυνση Εκπαίδευσης, απέδωσε ουσιαστικά αποτελέσματα»,
ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, και
πρόσθεσε:
«Η Εκπαίδευση, για εμάς, αποτελεί αποδεδειγμένα προτεραιότητα, τόσο για
τις υποδομές, όσο και για τον εξοπλισμό. Στο Πρόγραμμα 2007 – 2013,
χρηματοδοτήθηκε ο εξοπλισμός των Ειδικών Σχολείων με προϋπολογισμό
1.430.000,00 ευρώ. Σήμερα, συνεχίζουμε με την στήριξη και την ενίσχυση της
χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας, μέσω της αναβάθμισης του τεχνολογικού
εξοπλισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».
Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 ολοκληρώθηκαν σχολικές
υποδομές, ύψους 63 εκατ ευρώ, που μεταξύ άλλων αφορούν ανεγέρσεις δέκα
σχολικών κτιρίων, βελτιώσεις και αναβαθμίσεις υποδομών, καθώς επίσης
προμήθειες εξοπλισμού σε σχολεία ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδας, ενώ σήμερα
είναι επίσης ενταγμένα άλλα 12 έργα, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων
ξεπερνά τα 28 εκατ. ευρώ.