Εκλογές στην Ένωση Γονέων δυτικής Αχαΐας – Όλες οι λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των συλλόγων

Η  Ένωσης Γονέων Δ. Αχαΐας υπενθυμίζει σε όλους τους Συλλόγων Γονέων ότι πρέπει να πραγματοποιήσουν τις εκλογές τους αν είναι δυνατόν εντός Οκτωβρίου και το αργότερο μέχρι τον Νοέμβριο του 2018.

      Για την συμμετοχή των Συλλόγων Γονέων στις εκλογές της  Ένωσης Γονέων θα πρέπει να ετοιμάσουν τα εξής:

    – Κατάσταση του Δ.Σ. του συλλόγου και των αντιπροσώπων του στην Ένωση,

    – Αντίγραφο της κατάστασης των μελών που πήραν μέρος στις εκλογές του συλλόγου,

    – Αντίγραφο του πρακτικού της Γ.Σ. υπογραμμένο από την εφορευτική επιτροπή,

    – Βεβαίωση Διευθυντή του σχολείου για αριθμό μαθητών του σχολείου και  για αριθμό μαθητών που αντιστοιχούν στα μέλη που πήραν μέρος στις εκλογές του συλλόγου,

    – Αντίγραφο του καταστατικού.

        Επίσης υπενθυμίζουμε ότι για την συμμετοχή των Συλλόγων Γονέων στις εκλογές της Ένωσης Γονέων οι Σύλλογοι υποχρεούνται να καταβάλουν την συνδρομή στην Ένωση (30 ευρώ ανά έτος).

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις εκλογές μπορούν να απευθύνονται είτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας είτε στο email της Ένωσης.

Υ.Γ. Παρακαλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες των Σχολείων να ενημερώσουν τους Συλλόγους Γονέων όπου υπάρχουν και αν δεν υπάρχουν να ενημερώσουν τους γονείς που ενδιαφέρονται οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν να επικοινωνήσουν με την ¨Ένωση Γονέων για περισσότερες λεπτομέρειες.