Πρόωροι θάνατοι και στην Πάτρα εξαιτίας των μικροσωματιδίων

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή για την υγεία των Ευρωπαίων.

Σύμφωνα με έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, η κακή ποιότητα του αέρα ευθύνεται για 430.000 πρόωρους θανάτους ετησίως στην Ε.Ε. Στην Ελλάδα οι πρόωροι θάνατοι λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης ανέρχονται ετησίως σε 13.180, ενώ σε τέσσερις ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Πάτρα, Βόλος, Λάρισα) οι ρύποι ξεπερνούν τα ευρωπαϊκά όρια.

Η έκθεση «Η ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη» (για την περίοδο 2015-2017) βασίζεται στα στοιχεία που καταθέτουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος οι εθνικές αρχές. Οσον αφορά την Ελλάδα:

Οι πρόωροι θάνατοι που οφείλονται στην υπέρβαση των ορίων των μικροσωματιδίων (ΡΜ2,5) το 2012 ανέρχονται σε 11.100. Ακόμα 1.300 πρόωροι θάνατοι αποδίδονται στην υπέρβαση των ορίων του διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2) και 780 στην υπέρβαση των ορίων του όζοντος (Ο3). Συνολικά οι πρόωροι θάνατοι από μικροσωματίδια στην Ε.Ε. την ίδια χρονιά ήταν 403.000 από τα ΡΜ2,5, 72.000 από το ΝΟ2 και 16.000 από το Ο3. «Πρωταθλήτριες» στους πρόωρους θανάτους από μικροσωματίδια το 2015 ήταν η Γερμανία και η Ιταλία (59.500).
Η υπέρβαση των ορίων των μικροσωματιδίων ΡΜ2,5 κοστίζει ετησίως στην Ελλάδα 1.057 ώρες ζωής ανά 100.000 κατοίκους.
Το 2017 σε Βόλο, Λάρισα, Πάτρα η μέση ετήσια τιμή των μικροσωματιδίων (ΡΜ10) ξεπέρασε το όριο των 50 μg/m3. Τις υψηλότερες τιμές είχε η Λάρισα (61 μg/m3), μετά η Πάτρα (56 μg/m3) και ο Βόλος (50 μg/m3). Η Θεσσαλονίκη είχε 46 μg/m3 ετησίως, ενώ για την Αθήνα δεν στάλθηκαν στοιχεία. Ο αντίστοιχος μέσος όρος για το Λονδίνο ήταν 50,3 μg/m3. Τα PM2,5 δεν μετρώνται σε καμιά ελληνική πόλη, σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές.
Την ίδια χρονιά, η μέση τιμή του διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2) ξεπέρασε το όριο των 40 μg/m3 στην Αθήνα (52,2 μg/m3, 49,9 μg/m3 και 42,6 μg/m3 σε τρεις σταθμούς μέτρησης). Κοντά στο όριο (37,1 μg/m3) ήταν η Πάτρα.
Το 2017 η μέση ετήσια τιμή του όζοντος (Ο3) ήταν πολύ κοντά στο όριο των 120 μg/m3 ετησίως στην Πάτρα (119,6 μg/m3) και τη Θεσσαλονίκη (118 μg/m3).