Πάτρα: Καρναβαλικό χωριό στα παλαιά Σφαγεία - Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο

θα κοστισει 910.566,97 ευρώ

Εγκρίθηκε η οριστική μελέτη για την εκτέλεση του έργου
«διαμόρφωση χώρων παλαιών Σφαγείων σε χώρους δημιουργικής
βιομηχανίας, με ειδίκευση στο Πατρινό Καρναβάλι».

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 910.566,97 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί
από το επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG (V-A) Greece-Italy
(EL-IT) 2014-2020», με το ποσό των 551.500 ευρώ και από ίδιους
πόρους του Δήμου Πατρέων με 359.066,97 ευρώ.