Εθελοντικές αιμοδοσίες σε Θέα και Βασιλικό

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών του Κέντρου Υγείας
Χαλανδρίτσας, σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού
Νοσοκομείου Πατρών « Ο Άγιος Ανδρέας», την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Βασιλικού και Θέας προγραμματίζει τις εξής
εθελοντικές αιμοδοσίες:

1. ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/06/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.00-
21.30 στο ιατρείο.
2. ΘΕΑ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/06/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.00-21.30 στο
ιατρείο.
Καλούνται οι φίλοι αιμοδότες αλλά και όσοι αισθάνονται την ανάγκη της
εθελοντικής προσφοράς προς τον άγνωστο συνάνθρωπο μας που έχει
ανάγκη, να προσέλθουν άφοβα στις αιμοδοσίες του Συλλόγου.