ΕΑΠ: 30.000 ευρώ σε υποψήφιους Διδάκτορες

για δυο ερευνητικά έργα με θέμα την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότηση δύο ερευνητικών έργων με θέμα την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Σημειώστε:

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για αιτήσεις από τις 1/7 έως και τις 20/7

Αναλυτικά:

Έργο 1) Αφορά τη χρηματοδότηση και έκδοση μέχρι 11 μελετών για την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και τους μηχανισμούς οργάνωσής της, με χρονικό ανάπτυγμα τις δεκαετίες 1810 και 1820.

Δικαίωμα υποβολής ερευνητικής πρότασης:

Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και υποψήφιοι διδάκτορες

Αμοιβή:

Η αμοιβή κάθε ερευνητικού έργου ορίζεται σε 30.000 ευρώ. Η αμοιβή καταβάλλεται ανά μήνα, μετά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προόδου, η οποία υποβάλλεται ως παραδοτέο το τελευταίο δεκαήμερο κάθε τριμήνου.

Διαβάστε περισσότερα στο workenter.gr.