Τα Σχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος - ΒΙΝΤΕΟ

Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Ν. Μπαλαμπάνης

Mε σημαντικές και εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις και προτάσεις επί των μέτρων
γνωμοδότησε σήμερα Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δυτικής Ελλάδας επί των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ), των «Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας» για καθένα από τα
πέντε υδατικά διαμερίσματα Βόρειας Πελοποννήσου, Δυτικής Πελοποννήσου,
Δυτικής Στερεάς, Ηπείρου και Θεσσαλίας.

Οι Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, έχουν κατατεθεί από την
Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Ιάκωβος
Γκανούλης, ο οποίος χαρακτήρισε εύστοχες και οξυδερκείς τις παρατηρήσεις που
τέθηκαν, επισημαίνοντας ότι ο σχεδιασμός του υπουργείου έχει στόχο την εφαρμογή
των σχεδίων μέχρι το 2021, με στόχο τη μείωση των συνεπειών από τις πλημμύρες.
«Πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους
κινδύνους με ένα καλό σχεδιασμό» ανέφερε.

Εκτενές απόσπασμα από την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Απόστολου Κατσιφάρα, κατά τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας των Υδατικών Διαμερισμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παρουσία και του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, Ιάκωβου Γκανούλη.

 

 

Δείτε απόσπασμα από την τοποθέτηση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, Ιάκωβου Γκανούλη, κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, κατά τη Γνωμοδότηση του Σώματος επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας των Υδατικών Διαμερισμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

Μέσω μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και προωθώντας τη συνεργασία όλων των
εμπλεκομένων, τίθενται οι βάσεις για την καλύτερη πρόληψη, των αρνητικών
συνεπειών, τον περιορισμό και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση από τις
πλημμύρες, συμβάλλοντας και διαμορφώνοντας ένα επίπεδο ετοιμότητας.
«Τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) περιλαμβάνουν τους βασικούς
στόχους για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, με έμφαση στη μείωση των
δυνητικών αρνητικών συνεπειών των πλημμυρών για την ανθρώπινη υγεία, το
περιβάλλον, την πολιτισμική κληρονομιά, και την οικονομική δραστηριότητα και σε
δράσεις για τη διαχείριση των κίνδυνων ή και στη μείωση πιθανοτήτων επέλευσης
πλημμύρας» εξήγησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νίκος
Μπαλαμπάνης, ο οποίος ήταν και ο εισηγητής του θέματος.
Τα ΣΔΚΠ περιλαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα και τις προτεραιότητες για την επίτευξη
των ανωτέρω στόχων που κατανέμονται σε μέτρα πρόληψης, προστασίας,
ετοιμότητας και αποκατάστασης. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα
της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνου Πλημμύρας, υπό τη μορφή χαρτών
επικινδυνότητας πλημμύρας και των χαρτών κινδύνου.