Πάτρα: Θεατρικό έργο από τους εργαζομένους του ΟΤΕ