Πάτρα: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 993 προσλήψεις στον δήμο - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - Αναλυτικά η λίστα

μέχρι τις 27 δεκεμβρίου

Ξεκίνησε σήμερα το πρωϊ και θα διαρκέσει μέχρι και την Τετάρτη 27/12 και ώρα 12  μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, που δημιουργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Β΄κύκλος) σε 34 Δήμους-θύλακες υψηλής ανεργίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι ωφελούμενοι θα εργαστούν για οκτώ μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα και οι καθαρές αμοιβές τους θα είναι 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75) για όσους είναι μέχρι 25 ετών, ενώ οι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).

Στα κριτήρια μοριοδότησης περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στα νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αναλυτικά τα κριτήρια μοριοδότησης είναι τα εξής:

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω.
Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
Ηλικία.
Αριθμός ανήλικων τέκνων.
Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Εντοπιότητα.
Δικαιούχοι ΚΕΑ.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Τα νέα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στον ωφελούμενο να βελτιώσει το βιογραφικό του, ώστε να διευκολυνθεί στην επανένταξη του στην αγορά εργασίας.

Ολες οι λεπτομέρειες αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)

Όλες οι 993 θέσεις για τον Δήμο Πατρέων

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ        Χειριστών Μηχανημάτων       7

ΔΕ        Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Grader       1

ΔΕ        Χειριστών Μηχανημάτων Έργου JCB            5

ΔΕ        Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Σαρώθρων            4

ΔΕ        Χειριστών Μηχ/των Έργων Οδοστρωτήρας 1

ΠΕ        Χημικών Μηχανικών  2

ΥΕ        Βοηθητικών Χειρωνακτικών Εργασιών         160

ΠΕ        Αγρονόμων Τοπογράφων      8

ΤΕ        Τοπογραφίας   3

ΠΕ        Γεωπόνων       2

ΠΕ        Γεωλόγων       1

ΤΕ        Βιβλιοθηκονόμων       4

ΔΕ        Ελαιοχρωματιστών     35

ΤΕ        Διοίκησης Μονάδων ΟΤΑ       2

ΤΕ        Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 4

ΠΕ        Διοικητικού - Οικονομικού     14

ΤΕ        Διοικητικού – Οικονομικού    9

ΔΕ        Διοικητικού Λογιστικού          21

ΥΕ        Οικοδομικών Εργασιών          3

ΥΕ        Ξυλουργικών Εργασιών         1

ΥΕ        Σιδηρουργικών Εργασιών      3

ΥΕ        Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό  3

ΥΕ        Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό     22

ΥΕ        Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας            109

ΥΕ        Βοηθών Ελαιοχρωματιστών   36

ΔΕ        Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων   30

ΥΕ        Βοηθών Ασφαλτοστρώσεων  4

ΥΕ        Βοηθών Γυψοσανίδων            2

ΥΕ        Βοηθών Ηλεκτροσυγκολλητών         24

ΥΕ        Βοηθών Καλουπατζήδων        12

ΥΕ        Βοηθών Μαγείρων      1

ΥΕ        Βοηθών Σοβατζήδων  12

ΔΕ        Βοηθών Συντηρητών Τέχνης  2

ΤΕ        Δομικών Έργων          12

ΠΕ        Αρχιτεκτόνων Μηχανικών      12

ΤΕ        Αρχιτεκτόνων Τοπίου 1

ΥΕ        Εργατών Πρασίνου     25

ΔΕ        Εργοδηγών Δομικών Έργων  12

ΤΕ        Εργοθεραπευτών        2

ΤΕ        Γραφιστικής    3

ΤΕ        Βρεφονηπιοκόμων     5

ΤΕ        Έργων Υποδομής        5

ΔΕ        Τεχνιτών Οικοδομικών Εργασιών      10

ΔΕ        Ηχοληπτών     2

ΤΕ        Ηχοληπτών     2

ΤΕ        Ηλεκτρολόγων Μηχανικών    7

ΠΕ        Ηλεκτρολόγων Μηχανικών    15

ΔΕ        Ηλεκτροτεχνιτών       2

ΔΕ        Φύλακες Σχολικών Μονάδων             4

ΠΕ        Περιβάλλοντος           5

ΔΕ        Πληροφορικής            6

ΠΕ        Πληροφορικής            3

ΤΕ        Πληροφορικής            7

ΠΕ        Πολιτικών Επιστημών            1

ΠΕ        Πολιτικών Μηχανικών            27

ΤΕ        Πολιτικών Μηχανικών            16

ΠΕ        Πολιτιστικής Διαχείρισης       5

ΠΕ        Θεατρολόγων 6

ΠΕ        Καλών Τεχνών            7

ΔΕ        Κλητήρων - Οδηγών   3

ΤΕ        Οικονομικού - Λογιστικού      8

ΤΕ        Λογοθεραπευτών        2

ΠΕ/ΤΕ  Κοινωνικών Λειτουργών        10

ΔΕ        Μαγείρων        7

ΔΕ        Οδηγών με Άδεια Οδήγησης Γ’ Κατηγορίας   32

ΔΕ        Ναυαγοσωστών          2

ΠΕ        Μεταφραστών Διερμηνέων   1

ΠΕ        Μηχανικών Χωροταξίας         4

ΠΕ        Μηχανικών Περιβάλλοντος    2

ΠΕ        Μηχανολόγων Μηχανικών     13

ΤΕ        Μηχανολόγων Μηχανικών     3

ΠΕ        Νηπιαγωγών   4

ΠΕ        Οικονομικού - Λογιστικού      10

ΤΕ        Νοσηλευτών   3

ΔΕ        Μουσικής        8

ΠΕ        Μουσικών       6

ΔΕ        Σχεδιαστών με Χρήση Η/Υ     5

ΔΕ        Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι          24

ΔΕ        Τεχνιτών Πλακοστρώσεων    30

ΔΕ        Τεχνιτών - Ξυλουργών           6

ΔΕ        Τεχνιτών Υδραυλικών            13

ΤΕ        Τεχνολόγων Γεωπονίας          4

ΔΕ        Υδραυλικών    10

ΠΕ        Φιλολογίας      1

ΠΕ        Ψυχολόγων     5

ΔΕ        Μηχανολόγοι Εργοδηγοί        6

ΠΕ        Φυσικής Αγωγής         15

ΤΕ        Φυσικοθεραπευτών    4

ΔΕ        Φωτογράφων 3