Ο Γιάννης Καρβέλης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βρυξέλλες

O Τομεάρχης Εργασίας Γιάννης Καρβέλης , επισκέφτηκε πρόσφατα τα γραφεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Κατά την διάρκεια της παραμονής του είχε επαφή και ανταλλαγή απόψεων για θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και απασχόλησης με τον Αχαιό Λευτέρη Σταυρόπουλο, υπεύθυνο του Γραφείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 Την επόμενη ημέρα συμμετείχε σε ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία προήδρευσε ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης. Στην διάρκεια αυτής ο Γιάννης Καρβέλης είχε την ευκαιρία να αναπτύξει τις θέσεις του Τομέα Εργασίας, σε ζητήματα που αφορούσαν την δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης καθώς επίσης και τα κατάλληλα εργαλεία που μπορούν να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή. Οι εν λόγω απόψεις συνάντησαν την αποδοχή των συμμετεχόντων και είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης στη λήψη περαιτέρω αποφάσεων από την πλευρά των Ευρωπαϊκών Οργάνων.