Αναδιανομή vouchers για τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018

Σας ενημερώνουμε, ότι η Ε.Ε.Τ.Α.Α. , σύμφωνα με την νέα ανακοίνωση-  πρόσκληση καλεί τους επιλαχόντες voucher της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής» 2017-2018 (οποίοι ενώ είχαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών δεν έλαβαν voucher λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού) να δηλώσουν ότι επιθυμούν να τους χορηγηθεί voucher στην ηλεκτρονική εφαρμογή “Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση πρόσθετων voucher” με τη χρήση του προσωπικού τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ στη σελίδα της www.eetaa.gr.

Πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. , πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, θα πρέπει οι επιλαχόντες να επικοινωνήσουν με το γραφείο του Τμήματος Παιδικών Σταθμών και ΚΔΑΠ ( Γούναρη 76, 1ος  όροφος / τηλ. 2610-390971) προκειμένου να βεβαιωθούν ότι υπάρχει κενή θέση στη Δομή που επιθυμούν.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω ηλεκτρονικής αίτησης είναι η: 27/9/2017 και ώρα 24:00