ΠΑΣΟΚ για τα ταμειακά διαθέσιμα: Η κυβέρνηση να περιορίσει το αντι-αυτοδιοικητικό της μένος

«2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΔΕΝ ΕΜΑΘΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΤΗΣ»

Επίθεση στην κυβέρνηση για τα αποθεματικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, σημείωνοντας ότι η συγκυβέρνηση δεν έχει διδαχθεί από τις έως σήμερα «αστοχίες» της και εμμένει στην ΠΝΠ για τη μεταφορά των διαθεσίμων.

Σε ανακοίνωση του τομέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ΠΑΣΟΚ επισημαίνονται τα εξής:

Συμπληρώνοντας 2 έτη από τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, η συγκυβέρνηση για μια ακόμη φορά αποδεικνύει ότι δεν έχει διδαχθεί το παραμικρό από τις έως σήμερα «αστοχίες» της.

Επιτίθεται ξανά στα ταμειακά διαθέσιμα της Τ.Α., εμμένοντας στην Π.Ν.Π. του Απριλίου 2015 (πλέον ν.4323/2015) και προσβάλλοντας την, συνταγματικά προστατευόμενη, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α., όπως άλλωστε συνηθίζει.

Και αυτό ενώ η εφαρμογή - και στο αυτοδιοικητικό πεδίο - των δεσμεύσεων του Μνημονίου ΣΥΡΙΖΑ του Ιουλίου 2017 είναι σε πλήρη και απρόβλεπτη εξέλιξη. Ενώ ο ιστός της καθημερινής οικονομικής και επιχειρησιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. ξηλώνεται διαρκώς, εξαιτίας κυβερνητικών τακτικισμών, αυτοσχεδιασμών και ακροβασιών (βλ. αιφνίδιες ανατροπές στο δημόσιο λογιστικό, ανεφάρμοστες διαδικασίες περί δημοσίων συμβάσεων, κ.ο.κ.).

Η συγκυβέρνηση οφείλει, έστω και με χρονοκαθυστέρηση ετών, να αντιληφθεί ότι τα ταμειακά διαθέσιμα δήμων και περιφερειών - εάν και όπου υφίστανται διαθέσιμα... – δεν είναι κάποιοι αριθμοί. Είναι η προϋπόθεση και η βάση της καθημερινής ζωής όλων μας. 

Οι δράσεις κοινωνικής πολιτικής, οι ασφαλείς και λειτουργικές υποδομές στις πόλεις μας, από δρόμους, πεζοδρόμια, πάρκα, σχολεία μέχρι έργα αποτροπής φυσικών καταστροφών, το δίκτυο υπηρεσιών εξυπηρέτησής κάθε πολίτη, η αναπτυξιακή πνοή στην τοπική οικονομία, είναι οι ψηφίδες της καθημερινότητάς μας.

Απαιτούμε από τη συγκυβέρνηση να περιορίσει το αντι-αυτοδιοικητικό της μένος και επιτέλους να σεβαστεί το αυτοδιοίκητο Δήμων & Περιφερειών.