Σύλλογος Γομοστού: Στις 29 Ιουλίου … «Φτάνει μια σκέψη στο χωριό…»

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για το καλοκαίρι 2017!