ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ

Ενίσχυση της παραγωγικότητας και των επενδύσεων

Η εδραίωση συνθηκών ισχυρής ανάπτυξης απαιτεί τη διαρκή αύξηση της παραγωγικότητας(ΑΕΠ ανά απασχολούμενο).

Αναγκαία η αποκλιμάκωση της ανεργίας

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία, για την σταδιακή πτώση της ανεργίας.

Ανάσχεση της ανεργίας των νέων

Η μεγάλη εθνική πρόκληση για την χώρα είναι η ανάταξη και αναζωογόνηση της εθνικής οικονομίας, μέσα από μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που συμβάλλουν αποφασιστικά στον εκσυγχρονισμό του εθνικ

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ανάπτυξη

Το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα σύστημα που, με τον τρόπο που είναι διαμορφωμένο, στερεί πόρους από τα παραγωγικά στ

Η συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην αναθέρμανση της δραστηριότητας

Η αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας προϋποθέτει την οικοδόμηση μιας νέας υγιούς και βιώσιμης συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και τραπεζών.

Διαρθρωτικές αλλαγές για την ανάκαμψη της Οικονομίας

Η Ελλάδα δεν θα γίνει ελκυστική για παραγωγικές επενδύσεις όσο δεν υλοποιούνται μια σειρά από ουσιαστικές αλλαγές, οι οποίες αφορούν -μεταξύ άλλων- τη μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικώ

Κατάλληλος δημοσιονομικός χώρος για την ανάπτυξη

Η κυριότητα των μεταρρυθμίσεων είναι ο παράγοντας που θα κρίνει την επιτυχία ή αποτυχία της αναπτυξιακής προσπάθειας, της χώρας μας.

Μείωση της Γραφειοκρατίας ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Σε μικροοικονομικό επίπεδο, οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την καλύτερη λειτουργία των ελληνικών αγορών προϊόντων και υπηρεσιών αφορούν κυρίως τη δραστική μείωση των ρυθμί

Επιχειρηματικότητα και κατανάλωση

Η Ελλάδα έχει να παρουσιάσει λίγους διεθνώς ανταγωνιστικούς κλάδους, αλλά, όταν αυτό συμβαίνει, όπως στην περίπτωση της βιομηχανίας και συγκεκριμένα της μεταποίησης, οφείλεται σε ένα βασικό

Επιστροφή της Οικονομίας μας στην κανονικότητα

Είναι επιβεβλημένο να επανέλθει άμεσα στην κανονικότητα η ελληνική οικονομία, για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και να βελτιωθεί η κατάσταση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ