ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ

Η Αναπτυξιακή Διαχείριση του Χρέους

Η οικονομία και η χώρα έχουν να αντιμετωπίσουν τις βραχυπρόθεσμες, τις μεσοπρόθεσμες και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των πολύ υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, τις υποχρεώσεις και τους δημοσιονομικο

Κάλυψη του επενδυτικού ελλείμματος

Το μέλλον της χώρας από δω και πέρα πρέπει να σχεδιαστεί με επενδύσεις, που θα στηρίζονται σε πρακτικές λύσεις και θα μπορούν να ανταποκριθούν  στο διεθνή ανταγωνισμό.

Προοπτικές αύξησης της ρευστότητας των ΜΜΕ

Τα χρόνια της μνημονιακής περιόδου υψηλή αβεβαιότητα προσδιορίζει τη σχέση ανάμεσα στις προσδοκώμενες εισροές και εκροές ρευστότητας, οι οποίες επηρεάζουν τη σταθερότητα/ αστάθεια του οικον

Η εμβάθυνση της ελληνικής οικονομίας

Είναι βέβαιο ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνιστούν βασικό
παράγοντα της ευημερίας μας. Προσφέρουν εργασία σε ευάλωτες κοινωνικές

Οι συνθήκες μετάλλαξης της Ελληνικής Οικονομίας

Τα ευρήματα της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δείχνουν σχετική σταθεροποίηση της οικονομίας, αναιμική ενίσχυση της απασχόλησης και της κατανάλωσης, χωρίς όμως αυτό να συνδέεται με βελτίωση του επιπέδου ευ

Εργασιακές μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη του Ασφαλιστικού μας συστήματος

Η χώρα μας μεταξύ 2011-2016 η Ελλάδα έχασε σχεδόν το 3% του πληθυσμού της, μεταξύ άλλων λόγω της γέννησης λιγότερων παιδιών εξαιτίας της

Ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη

Η ευημερία των αριθμών σε επίπεδο διεθνών αφίξεων δεν αποτυπώνει τη συνολική εικόνα της τουριστικής αγοράς, ενώ το εξοντωτικό φορολογικό πλαίσιο αποτελεί έναν από τους βασικούς ανασταλτικού

Η Αναπτυξιακή δυναμική της Βιομηχανικής Παραγωγής

Κατά την περίοδο της παρατεταμένης κρίσης, ο ελληνικός επιχειρηματικός τομέας συρρικνώθηκε κατά 28% σε όρους κύκλου εργασιών.

Ανάκαμψη Οικονομίας - Βελτίωση διαθέσιμου εισοδήματος

Παρά το γεγονός ότι η οικονομία φάνηκε το 2017 να εισέρχεται σε φάση  ανάκαμψης, δεν υπήρξε καμιά απολύτως βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στην Ανάπτυξη

Είναι αναγκαία παραδοχή ότι βασικός πυλώνας στην αναπτυξιακή διαδικασία αποτελούν αναμφισβήτητα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που μπορούν να συνδυάσουν την οικονομία γνώση

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ