Αχαΐα: Το 35,5% των καταναλωτών της ΔΕΗ με ληξιπρόθεσμες οφειλές - Στα 98εκ ευρώ τα χρέη - Πώς υπολογίζεται το ποσό της έκπτωσης 15% - ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επίσημα στοιχεία και ενημέρωση στην Πάτρα από κλιμάκιο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν στελέχη της  ΔΕΗ στη Πάτρα (Γιώργος Καπερώνης, Ανδρέας Πετσίνης, Σταύρος Γούτσος, Θεώνη Αρβανιτάκη) το πρωί της Παρασκευής. Στόχος της Επιχείρησης αποτελεί η ενημέρωση των πελατών της, στο Νομό Αχαΐας, αναφορικά με τα νέα προνομιακά προγράμματα ενιαίας έκπτωσης 15% σε όλους τους οικιακούς και τους επαγγελματικούς  πελάτες  Χαμηλής και Μέσης Τάσης, και ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 36 δόσεις.


Αναλυτικότερα, η ΔΕΗ, από την 1η Ιουλίου, προσφέρει τη δυνατότητα χορήγησης ενιαίας έκπτωσης 15% σε όλους τους οικιακούς και επαγγελματικούς πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης. Μόνη προϋπόθεση για τη χορήγηση της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών και η τήρηση των διακανονισμών που τυχόν έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν με το ισχύον, ή έχουν συναφθεί με το προηγούμενο πρόγραμμα. Επίσης, η Επιχείρηση προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους οικιακούς και επαγγελματικούς πελάτες της να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 36 μηνιαίες δόσεις, χωρίς καμία προκαταβολή μέχρι και την 31η Ιουλίου 2016. Στη ρύθμιση έχουν δικαίωμα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση το προηγούμενο σύστημα.

Η καταβολή της 1ης  δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού. 


Όπως ήδη έχει σημειώσει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλoς της ΔΕΗ, κ. Μ. Παναγιωτάκης «Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα η έκπτωση αυτή αφορά σε πλέον των 5.000.000 καταναλωτές – πελάτες της ΔΕΗ, οι οποίοι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους έναντι της Επιχείρησης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη – μοναδική ίσως – μείωση τιμολογίων στα χρονικά της ΔΕΗ. Η πρωτοβουλία της ΔΕΗ καταδεικνύει εμφαντικά την κοινωνική της ευαισθησία και το ενδιαφέρον της για τη στήριξη των επαγγελματιών, εμπόρων και βιομηχανιών σε όφελος της οικονομίας και της απασχόλησης. Αφετέρου, παρέχεται η μεγάλη ευκαιρία σε όλους, όσοι σήμερα δεν πληρώνουν το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνουν, να γίνουν συνεπείς τερματίζοντας συμπεριφορές που επιβαρύνουν όλους τους υπολοίπους».


Η εφαρμογή του  Προγράμματος Παροχής Κινήτρων αναμένεται να συμβάλει θετικά και ανταποδοτικά στη μείωση των ληξιπροθέσμων οφειλών και την εν γένει βελτίωση της εισπραξιμότητας. Ενδεικτικά, στο Νομό Αχαΐας, η συνολική εικόνα των ληξιπρόθεσμων οφειλών, στις 30 Απριλίου έχει ως εξής:

•    Οι συνολικές οφειλές ανέρχονται στα € 98 εκατ., ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 35,5% του συνόλου των πελατών του Νομού Αχαΐας, ποσοστό πολύ υψηλό συγκριτικά με τους υπόλοιπους Νομούς.

Ενδεικτικά όπως ανέφερε η κ. Αρβανιτάκη, σχετικά με τις οφειλές των Πελατών στην Αχαΐα τον Απρίλιο του 2016, το 35,5% είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το 31,2% δεν είχε κάνει διακανονισμό, δηλαδή 65.000 περίπου καταναλωτές δεν είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους. Από αυτό το ποσοστό το 78% αφορά οικιακή χρήση, το 18% επαγγελματική και το 48% αγροτική χρήση. 


•    Οι οφειλές των οικιακών πελατών αγγίζουν το 53,5 %, εκ των οποίων το 36,3 % αφορά οφειλές λογαριασμών άνω των € 1.000, οι οποίες αντιστοιχούν στο 19,5% των οικιακών οφειλετών.
•    Το ποσοστό των επαγγελματικών πελατών που οφείλουν ανέρχεται στο 42,1 %, εκ των οποίων το 30,3% αφορά οφειλές λογαριασμών άνω των € 3.000, οι οποίες αντιστοιχούν στο 13,6% των επαγγελματικών οφειλετών. Ενδεικτικά, 46 επαγγελματικοί πελάτες συγκεντρώνουν το 21,2 % των αντίστοιχων οφειλών. 
•    Οι οφειλές των αγροτικών πελατών ανέρχονται στο 4,4 %.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ έως την 30η Απριλίου, παρά το ιδιαίτερα ευνοϊκό μέτρο της ρύθμισης των οφειλών,  με 36 δόσεις από 01.04.2016, μόνο το 14,3 % από αυτές έχουν ρυθμιστεί. 

Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των € 98 εκατ., τα € 17,8 εκατ. (ποσοστό 18,1%) αφορούν οφειλές υπέρ τρίτων (Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και Τέλος ΕΡΤ), ποσά τα οποία δεν έχουν αποδοθεί στους τρίτους δικαιούχους φορείς, εφόσον δεν εισπράχθηκαν. Κατά συνέπεια, η μη είσπραξη των ληξιπροθέσμων επηρεάζει τόσο τα αποτελέσματα της ΔΕΗ, όσο και εκείνα των Οργανισμών Τοπικής αυτοδιοίκησης και της ΕΡΤ.

Στόχος της ΔΕΗ είναι να ξεκινήσει μια νέα εποχή στις σχέσεις με τους πελάτες της, η οποία θα χαρακτηρίζεται από τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και την αμφίπλευρη συνέπεια στην τήρηση των υποχρεώσεων. Παραμένοντας προσηλωμένη στο στόχο της  για δημιουργία σχέσεων αμοιβαίου οφέλους και εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και με απόλυτο σεβασμό στον αγώνα που δίνουν καθημερινά, προσκαλεί την κοινωνία και την αγορά να κερδίσουν μαζί το στοίχημα της ανάπτυξης, οικοδομώντας μια ισχυρή και σταθερή οικονομία που βασίζεται σε υπεύθυνες συμπεριφορές με ανταποδοτικά οφέλη.

ΌΛΕΣ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 15% 

Συγκεκριμένα, όλοι οι πελάτες με τιμολόγιο: Οικιακό Γ1 και Γ1Ν, Επαγγελματικό Γ21, Γ22 και Γ23 στη Χαμηλή Τάση και τιμολόγιο ΒΓ, ΒΧ και ΒΥ στη Μέση Τάση, οι οποίοι θα εξοφλούν το σύνολο του λογαριασμού τους, καθώς και τυχόν δόσεις διακανονισμού οφειλής τους, μέχρι και την καθορισμένη ημερομηνία λήξης, θα λαμβάνουν έκπτωση στον επόμενο λογαριασμό τους, το 15% της αξίας της χρέωσης προμήθειας του προηγούμενου λογαριασμού που έχει ήδη εξοφληθεί εμπρόθεσμα.

Δεν περιλαμβάνονται οι πελάτες που απολαμβάνουν ήδη τιμολογιακών προνομίων, όπως πελάτες ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης, Πολυτεκνικό Τιμολόγιο ΓΤ, πρόγραμμα Ακραίας Φτώχειας, Αγροτικό Τιμολόγιο.

Εντούτοις, εάν οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), κάποιο συγκεκριμένο τετράμηνο λόγω υπέρβασης των ορίων κατανάλωσης της κατηγορίας τους, δεν τιμολογηθούν με τις τιμές του ΚΟΤ, αλλά με κάποιο από τα Οικιακά Τιμολόγια (Γ1 ή Γ1Ν), εφόσον είναι συνεπείς τότε θα λάβουν το ποσό της έκπτωσης 15% για τον συγκεκριμένο εκκαθαριστικό λογαριασμό. 

Πότε ξεκινά η εφαρμογή της έκπτωσης

Το Πρόγραμμα ξεκινά για την πληρωμή λογαριασμών με ημερομηνία έκδοσης την 01.07.2016 και εφεξής. Δηλαδή εφόσον ο λογαριασμός που θα εκδοθεί μετά την 01.07.2016, πληρωθεί εμπρόθεσμα (μέχρι και την ημερομηνία λήξης του), τότε στο αμέσως επόμενο από αυτόν λογαριασμό, θα εμφανιστεί (πιστωθεί) αυτόματα, η έκπτωση του 15% της χρέωσης προμήθειας του προηγούμενου λογαριασμού (εκκαθαριστικού) που εξοφλήθηκε εμπρόθεσμα.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις για την παροχή έκπτωσης:

Να ανήκετε σε κάποια από τις κατηγορίες των πελατών με τιμολόγιο :Γ1, Γ1Ν, Γ21, Γ22, Γ23, ΒΓ, ΒΧ ή ΒΥ.
Να εξοφλείτε τον εκάστοτε λογαριασμό σας μέχρι και την ημερομηνία λήξης του
Να εξοφλείτε παράλληλα τυχόν δόσεις διακανονισμού μέχρι και την ημερομηνία λήξης τους

Εφόσον είμαι συνεπής και πληρώ τις προϋποθέσεις πρέπει να καταθέσω κάποια αίτηση στη ΔΕΗ;

Όχι, η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα ο λογαριασμός σας και οι τυχόν δόσεις της περιόδου, τότε αυτόματα στον επόμενο λογαριασμό σας θα πιστωθεί το ποσό της έκπτωσης.

Πώς υπολογίζεται το ποσό της έκπτωσης 15%

Η έκπτωση 15% αφορά στις Χρεώσεις Προμήθειας του εκκαθαριστικού λογαριασμού που έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή:

για τους πελάτες με τιμολόγιο Γ1, Γ1Ν, Γ21, Γ22 και Γ23 αφορά στο 15% του ποσού του παγίου, της αξίας ενέργειας και της αξίας της ισχύος (όπου υπολογίζεται) και
για τους πελάτες με τιμολόγιο ΒΓ, ΒΧ και ΒΥ αφορά στο 15% του ποσού της αξίας ενέργειας, της αξίας ισχύος και της αξίας CO2.

Πώς εμφανίζεται η έκπτωση στο λογαριασμό

Στο πεδίο με την ανάλυση των χρεώσεων του λογαριασμού (πίσω όψη) θα εμφανίζεται πίστωση με το λεκτικό «Έκπτωση 15%».

Θα υπάρχει ειδικό μήνυμα στο έντυπο του λογαριασμού «Σας παρέχουμε έκπτωση 15% της Χρέωσης Προμήθειας του προηγούμενου εκκαθαριστικού λογαριασμού σας!»

Εάν εξοφλούνται οι λογαριασμοί στην ημερομηνία λήξης τους (την τελευταία ημέρα προθεσμίας πληρωμής) σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα σημεία (π.χ. ΕΛΤΑ, SuperMarket, ΑΤΜ τράπεζας) θεωρείται εμπρόθεσμη η πληρωμή;

Ναι, εφόσον έχουν εξοφληθεί έως και την ημερομηνία λήξης τους θεωρούνται εμπρόθεσμοι.

Γιατί το ποσό της έκπτωσης αφορά μόνο στις Χρεώσεις Προμήθειας και όχι και στις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις;

Μόνον οι Χρεώσεις Προμήθειας είναι χρεώσεις που σχετίζονται με τη ΔΕΗ και επί αυτών των χρεώσεων υπολογίζεται η έκπτωση, ενώ οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις καθορίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και την Πολιτεία με βάση σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες, ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλέξει.

Λαμβάνω Έναντι και Εκκαθαριστικούς λογαριασμούς (τιμολόγια Γ21, Γ1, Γ1Ν). Πώς υπολογίζεται η έκπτωση του 15%;

Ο υπολογισμός της έκπτωσης του 15% γίνεται πάντα επί του εκάστοτε εκκαθαριστικού που έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα και το ποσό της έκπτωσης εμφανίζεται στον αμέσως επόμενο λογαριασμό (είτε είναι έναντι, είτε εκκαθαριστικός).

Έκπτωση δεν υπολογίζεται στον έναντι λογαριασμό, καθώς είναι κατ’ εκτίμηση λογαριασμός, στον οποίο δεν εμφανίζεται η ανάλυση των χρεώσεων.

Απαραίτητο βεβαίως είναι να εξοφλούνται εμπρόθεσμα όλοι οι λογαριασμοί, είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικοί.

Παράδειγμα υπολογισμού έκπτωσης σε συνεπή πελάτη με τιμολόγιο Γ22

Χρεώσεις Ιουλίου 2016:

Υπολογισμός έκπτωσης

(214,16*15%=32,12€)

Πάγια Χρέωση                                           0,49€

kWh 2398X0,08259€/kWh                       198,05€

kW 14X1,10000€/kW                                15,62€

ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ : 214,16€          

Χρεώσεις Αυγούστου 2016: (με ποσό έκπτωσης 15%)

Υπολογισμός έκπτωσης*

(175,87*15%=26,38€)

Πάγια Χρέωση                                           0,49€

kWh 1957X0,08259€/kWh                       161,63€

kW 13X1,10000€/kW                                13,75€

Έκπτωση 15%                                    -32,12€

ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ : 143,75€