Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης

του δημητρη μποκαρη, φοροτεχνικου

Σε διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς κινείται ο αριθμός των οφειλετών, οι οποίοι τελούν υπό καθεστώς αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία των φορολογικών αρχών έως και το Νοέμβριο του 2017, ενώ αυξητικές τάσεις εμφανίζει και ο αριθμός εκείνων, οι οποίοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με μέτρα αυτού του χαρακτήρα, σε σχέση με τα προηγούμενα δύο έτη (2015,2016).

Πάνω από τους μισούς σωρευτικά, με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης

Αυτό που προκύπτει σύμφωνα με τα σωρευτικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, είναι ότι το ποσοστό των οφειλετών, οι οποίοι έχουν υποστεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ανέρχεται σε 58,04%, το οποίο στο τέλος του 2016 ανερχόταν σε 50,92% και στο τέλος του 2015 σε 44,76%. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την αύξηση των ασυνεπών φορολογουμένων σε συνδυασμό με την αδυναμία αποπληρωμής των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Αύξηση από χρόνο σε χρόνο

Σε ό,τι αφορά τώρα το σύνολο του 2015 ο αριθμός αυτός ήταν 695.075, το 2016 οι ασυνεπείς φορολογούμενοι που βρέθηκαν αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είπσραξης έγιναν 839.056, για να φτάσουν τους 1.035.296 φορολογούμενους, έως και το Νοέμβριο του 2017.

Αυξήθηκαν και αυτοί που κινδυνεύουν

Την ίδια στιγμή, αυξητικά κινήθηκε ο αριθμός των οφειλετών, στους οποίους είναι πιθανό να επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξηες. Έτσι, ενώ το σύνολο των οφειλετών, οι οποίοι εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, ήταν 1.553.005 το 2015, το 2016 αυξήθηκε σε 1.647.771 σε διάστημα δώδεκα μηνών, και το 2017 έως και το Νοέμβριο, ο αριθμός αυτός έφτασε τους 1.783.858 πολίτες, οι οποίοι κινδυνεύουν να βρεθούν στο στόχαστρο κατασχέσεων ή δεσμεύσεων έναντι χρεών.

Περισσότεροι οφειλέτες το 2017 σε σχέση με το 2016

Σημειώνεται τέλος ότι ο συνολικός αριθμός οφειλετών στο δωδεκάμηνο του 2015 ήταν 4.305.153 και στο δωδεκάμηνο του 2016 4.146.483, αριθμός – στη δεύτερη περίπτωση – μικρότερος, σε σχέση με τους έντεκα μήνες του 2017, για τους οποίους υπάρχουν έως και αυτή τη στιγμή διαθέσιμα στοιχεία με το συνολικό αριθμό να ανέρχεται σε 4.207.117.