Πάτρα: Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

στις 18 σεπτεμβρίου

 

Στην αίθουσα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο κτίριο Λαδόπουλου, την 18η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. πραγματοποιείται η 12η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με τα παρακάτω θέματα:

 

 

1.Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).

 

2.Ανακλήσεις Αδειών Κ.Y.E. μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων καταστηματαρχών (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).

 

3.Ανάκληση της αδείας λειτουργίας καταστήματος ¨Αναψυκτήριο με παρασκευαστήριο- Οβελιστήριο ¨ που λειτουργεί επί της οδού Αγ. Ανδρέου αρ. 128 στην Πάτρα, ιδιοκτησίας της εταιρίας “ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ”,  λόγω στέρησης πιστοποιητικού Πυροπροστασίας (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).

 

4.Κατάργηση–αντικατάσταση  θέσης λειτουργίας περιπτέρου (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς  - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).

 

5.Καθορισμός παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου – Παπαφλέσσα) (εισηγητής: Παύλος Στάμος - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).

 

 

 

 

6.Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση της εξ ολοκλήρου ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας της κ. Ευφροσύνης Κουτσιουμάρη, (ήδη διανοιγμένη), που βρίσκεται επί των οδών Αλεξάνδρου Παπάγου και Βίαντος, μεταξύ των Ο.Τ. 829, 829Α και 854 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών (εισηγητής: Παύλος Στάμος - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).

 

7.Εγκριση αποζημίωσης ρυμοτομούμενου επικείμενου (μιας ελιάς), ιδιοκτησίας Πηνελόπης και Παναγιώτη Γεωργακόπουλου, στην συμβολή των οδών Παγώνας και Σωνιέρου στην Παγώνα (εισηγητής: Παύλος Στάμος  - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).